PHranceSCa (Kuopio)

Tutkimus selvittää HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden pertustumabi ja trastustumabi neoadjuvanttihoitoa leikkauksen jälkeen. Tutkimukseen kuuluu kaksi hoitojaksoa, alku- ja jatkovaihe. Tutkimuksessa selvitetään osallistujien mieltymystä/kokemusta ihonalaiseen ja suonesisäiseen lääkitykseen. Lisäksi seurataan osallistujan terveyteen liittyvää elämänlaatua.

ClinicalTrials.gov: NCT03674112

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi