FICAN
potilaan polku

Syöpäjärjestöjen Potilaan polku -sivusto esittelee ideaalitilanteen kuvauksen siitä, miten syöpäpotilaan polku etenee, millaisia palveluja hänelle tarjotaan, miten hänen tarpeensa huomioidaan ja miten hän on osallisena hoitojaan koskevassa päätöksenteossa.

FICAN Potilaan polku