Syöpätapaukset vuonna 2020

Itäinen syöpäkeskus kattaa koko KYSin erityisvastuualueen, johon kuuluvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Itä-Savon sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirit. Alueella asuu yhteensä noin 800 000 asukasta. 

Vuonna 2020 Itäisen Syöpäkeskuksen alueella todettiin yhteensä 5 194 uutta syöpätapausta, joista naisilla 2 413 ja miehillä 2 781. Tämä kattaa noin 15 % koko maassa todetuista syöpätapauksista (syöpätapaukset Suomessa yhteensä 34 760, naisilla 16 535, miehillä 18 225). 

Miesten yleisimmät syövät

Vuonna 2020 miesten yleisimmistä syövistä eturauhassyöpä aiheutti 160 kuolemaa (uusia tapauksia 833), keuhkosyöpä 217 kuolemaa (uusia tapauksia 251) ja paksu- ja peräsuolisyöpä 101 kuolemaa (uusia tapauksia 308) Itäisen syöpäkeskuksen alueella. Miesten suhteellinen 5 vuoden elossaololuku Itäisen syöpäkeskuksen alueella oli eturauhassyövässä 93,0%, keuhkosyövässä 14,3% ja paksu- ja peräsuolisyövässä 63,2%. Elossaololuku kuvaa sairastuneiden suhteellista elossaoloa viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta. Luku perustuu potilaiden seuruuseen vuosina 2018-2020, ja siitä on poistettu muun kuolleisuuden vaikutus vertaamalla potilaiden elossaolo-osuutta samanikäisen väestön elossaoloon.

Naisten yleisimmät syövät 

Vuonna 2020 naisten yleisimmistä syövistä rintasyöpä aiheutti 150 kuolemaa (uusia tapauksia 724), keuhkosyöpä 107 kuolemaa (uusia tapauksia 149) ja paksu- ja peräsuolisyöpä 80 kuolemaa (uusia tapauksia 226) Itäisen syöpäkeskuksen alueella. Suhteellinen 5 vuoden elossaololuku Itäisen syöpäkeskuksen alueella oli rintasyövässä 91,3%, keuhkosyövässä 18,8% ja paksu- ja peräsuolisyövässä 68,9%. Elossaololuku kuvaa sairastuneiden suhteellista elossaoloa viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta. Luku perustuu potilaiden seuruuseen vuosina 2018-2020, ja siitä on poistettu muun kuolleisuuden vaikutus vertaamalla potilaiden elossaolo-osuutta samanikäisen väestön elossaoloon.

Suomen ja Itäisen Syöpäkeskuksen alueen syöpiä kuvaavat tilastotiedot on saatavilla Suomen Syöpärekisterin Syöpätilastosovelluksesta.