Miesten syövät 2019 tilasto

 

Syöpätapaukset vuonna 2019

Itäinen syöpäkeskus kattaa koko KYSin erityisvastuualueen, johon kuuluvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Itä-Savon sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirit. Alueella asuu yhteensä noin 800 000 asukasta. 

Vuonna 2019 Itäisen Syöpäkeskuksen alueella todettiin yhteensä 5364 uutta syöpätapausta, joista naisilla 2537 ja miehillä 2827. Tämä kattaa noin 15 % koko maassa todetuista syöpätapauksista (syöpätapaukset Suomessa yhteensä 35407, naisilla 17048, miehillä 18359). 

Miesten yleisimmät syövät

Vuonna 2019 miesten yleisimmistä syövistä eturauhassyöpä aiheutti 184 kuolemaa (uusia tapauksia 894), keuhkosyöpä 236 kuolemaa (uusia tapauksia 290) ja paksu-ja peräsuolisyöpä 137 kuolemaa (uusia tapauksia 298) Itäisen syöpäkeskuksen alueella. Miesten suhteellinen 5 vuoden elossaololuku Itäisen syöpäkeskuksen alueella oli eturauhassyövässä 91.9%, keuhkosyövässä 13.8% ja paksu-ja peräsuolisyövässä 60,5%. Elossaololuku kuvaa sairastuneiden suhteellista elossaoloa viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta. Luku perustuu potilaiden seuruuseen vuosina 2017-2019, ja siitä on poistettu muun kuolleisuuden vaikutus vertaamalla potilaiden elossaolo-osuutta samanikäisen väestön elossaoloon.

Naisten yleisimmät syövät 

Vuonna 2019 naisten yleisimmistä syövistä rintasyöpä aiheutti 134 kuolemaa (uusia tapauksia 791), keuhkosyöpä 111 kuolemaa (uusia tapauksia 143) ja paksu-ja peräsuolisyöpä 98 kuolemaa (uusia tapauksia 259) Itäisen syöpäkeskuksen alueella. Suhteellinen 5 vuoden elossaololuku Itäisen syöpäkeskuksen alueella oli rintasyövässä 92%, keuhkosyövässä 19.8% ja paksu-ja peräsuolisyövässä 68,4%. Elossaololuku kuvaa sairastuneiden suhteellista elossaoloa viiden vuoden kuluttua syövän toteamisesta. Luku perustuu potilaiden seuruuseen vuosina 2017-2019, ja siitä on poistettu muun kuolleisuuden vaikutus vertaamalla potilaiden elossaolo-osuutta samanikäisen väestön elossaoloon.

Suomen ja Itäisien Syöpäkeskuksen alueen syöpiä kuvaavat tilastotiedot on saatavilla Suomen Syöpärekisteristä.