Kehitämme syövänhoidon käytänteitä maan laadukkaimmiksi.

Siksi kokoamme yhteen KYSin erityisvastuualueen asiantuntijat alueelliseen Itäiseen syöpäkeskukseen.

FICAN East -verkoston tarkoituksena on koota ja välittää ajantasaista tietoa syövänhoidosta KYSin erityisvastuualueella.

Kansallisen syöpäkeskuksen (FICANin) perustaminen pohjaa hallituksen päätökseen. 

KYSin erva muodostaa Itäisen syöpäkeskuksen eli FICAN Eastin.

Syöpäkeskuksen tehtävänä on turvata suomalaisten syöpäpotilaiden laadukas, yhdenvertainen ja kustannusvaikuttava hoito nopeasti etenevässä syöpäalan murroksessa, jossa syöpäpotilaiden määrä kasvaa ja syövän hoito muuttuu yksilöllisemmäksi.

Tavoitteena on turvata syöpäpotilaille yhdenvertainen hoito asuinpaikasta riippumatta; palvelujärjestelmän voimavarojen tarkoituksenmukainen koordinointi syövän hoidossa; edistää alan tutkimusta, hoitojen laatua ja kustannusvaikuttavuutta sekä hillitä lääkekustannusten kasvua.