GCT3013-02

Tutkimuksen kohteena ovat non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavat potilaat. Vaiheen 1b/2 tutkimuksessa selvitetään mm. epkoritamabin käytön turvallisuutta, siedettävyyttä, farmakodynamiikkaa ja tehokkuutta yhdessä muiden jo käytössä olevien lääkkeiden kanssa.

ClinicalTrials.gov: NCT04663347

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi