ALLTOGETHER (Kuopio)

Akuutin lymfoblastileukemian hoitotutkimusohjelma 1-45 vuotiaille. Hoito-ohjelman tavoitteena on aiempaa yksilöllisempi leukemia hoito, uusien innovatiivisten hoitojen (kohdennetut vasta-ainehoidot, CART-T-soluterapia) mahdollistaminen potilaille, joille perinteinen solunsalpaajahoito ei riitä, ja toisaalta hyväennusteisten potilaiden hoidosta aiheutuvien haittavaikutusten vähentäminen.

ClinicalTrials.gov: NCT04307576

Yhteystiedot:

aikuiset: Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

lapset: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi