FICAN FAST

Sädehoidon toteutuksessa yksi tärkeimmistä välivaiheista on hoidettavan kohteen määrittäminen potilaasta otettuihin leikekuviin. Kohdealueet rajataan sädehoitolääkärin toimesta jokaiselle sädehoitopotilaalle yksilöllisesti tietokonetomografia (TT)- tai magneettiresonanssi (MR)-leikekuviin. Vaikka kohdealueiden rajauksiin löytyy kansainvälisiä ohjeistuksia ja suosituksia, on sädehoitopotilaan hoitokohteen rajaaminen ehdottomasti suurin yksittäinen epätarkkuus modernin sädehoidon toteutuksessa. Sädehoidon kohdealueiden ja kriittisten elinten kansallinen yhtenäistäminen (FICAN FAST - Fully Automated Segmentation of radiotherapy Target volumes) -projektin tavoitteena on vastata tähän haasteeseen, ja saada käyttäjäkohtaisten rajausten vaihtelu minimoitua käyttämällä automatisoituja prosesseja.

Projektin aikataulu ja vakiinnuttaminen

FICAN FAST projekti on käynnistynyt vuonna 2017. Projektissa on kehitetty kansallinen automatisoitu prosessi Suomen sädehoitopotilaiden hoitokohteiden ja kriittisten elinten segmentoinnille tiiviissä yhteistyössä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa. Automatisoidun alustan läpi on mennyt kansallisesti jo yli 3000 potilasta. Työtä tehdään tällä hetkellä toiminnan vakiinnuttamiseksi kansalliseksi käytännöksi ja alustaksi kaikille Suomen sädehoitopotilaille. Lisäksi automatisoidulle alustalle ollaan parhaillaan implementoimassa tekoälypohjaista segmentointijärjestelmää, millä saadaan nopeutettua ja tarkennettua automaattista rajausta.

Projektin keskeiset tavoitteet

  • Yhdenmukaistaa kansallinen sädehoitopotilaiden hoitokohteiden rajaaminen.
  • Kehittää automatisoitu prosessi hoitokohteiden ja kriittisten elinten segmentoinnille.
  • Luoda automaattinen tarkastusprosessi kriittisten elinten sädeannoksille.
  • Luoda pseudonymisoitu sädehoidon potilastietokanta tutkimus- ja kehitystyötä varten.

Projektin yhteystiedot

Hankeen vetovastuu on Itäisellä syöpäkeskuksella.

Hankkeen vetäjänä ja kansallisen ryhmän puheenjohtajana toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan Syöpäkeskuksen ylifyysikko Jan Seppälä.