Syövän hoidon yksiköt alueellamme

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon palveluista. Lisäksi se huolehtii yliopistosairaalatasoisten palvelujen saatavuudesta koko Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella kattaen Pohjois-Savon hyvinvointialueen lisäksi myös Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet. KYS Syövänhoitokeskus kokoaa alueen syövän hoidon ja tutkimuksen toimijat. Potilaiden hoito tapahtuu elinkohtaisten operatiivisten erikoisalojen yksiköissä tai KYS Syöpäkeskuksessa.

KYS Syövänhoitokeskus

Keski-Suomen sairaala Nova

Syöpätautien poliklinikka ja lääkehoidon yksikkö vastaavat HYVAKSin alueen kiinteiden kasvaimien ja lymfoomien hoidosta. Sädehoitoyksikössä on käytössä kolme modernia sädehoitolaitetta, jotka mahdollistavat nykyaikaisen, tehokkaan ja turvallisen hoidon. Sairaala Novassa säännöllisesti kokoontuvat lukuisat moniammatilliset työryhmät ja yhteistyöpalaverit ottavat huomioon potilaan yksilöllisen syövän hoidon eri erikoisaloja hyödyntäen. Patologian yksikön nykyaikainen geenisekvensointimenetelmä (NGS) mahdollistaa syövän yksilöllisen lääkehoidon suunnittelun.

Syöpätautien ja sädehoidon vastuualue

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Siun soten Syöpäkeskus vastaa alueen syöpäsairauksien hoidosta. Hoitovastuu veritaudeissa on veritaudeilla. Syöpäkeskukseen kuuluu lääkehoitoyksikkö, syöpätautien poliklinikka sekä sädehoitoyksikkö. Syöpätaudeilla työskentelevät lääkärit suunnittelevat tarvitsemasi hoidon ja poliklinikallamme seurataan hoidon vaikuttavuutta sekä hoidetaan sairauteen sekä hoitoon liittyviä terveysongelmia.

Syöpäsairaudet ja sädehoito

Mikkelin keskussairaala

Okologian vastaanotto vastaa Mikkelin alueen kiinteiden kasvaimien ja lymfoomien hoidosta. Onkologian vastaanotto toimii Hoitokeskuksessa, mihin kuuluu myös lääkehoitoyksikkö. Onkologialla työskentelevät lääkärit suunnittelevat potilaan hoidon ja vastaanotolla seurataan hoidon vaikuttavuutta ja hoidetaan sairauteen ja hoitoon liittyviä terveysongelmia.

Onkologian vastaanotto

Savonlinnan keskussairaala

Savonlinnan keskussairaala vastaa Savonlinnan alueen syöpäsairauksien diagnostiikasta, hoidon toteuttamisesta  ja seurannasta. Osa syöpäpotilaiden leikkaushoidosta toteutetaan Savonlinnan keskussairaalassa, mutta vaativampi syöpäpotilaiden operatiivinen hoito, kuten myös  sädehoito tapahtuu pääsääntöisesti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Syöpäsairauksien lääkkeellinen hoito tapahtuu lääkehoitoyksikössä. Syöpäpotilaiden seuranta järjestetään erikoisalakohtaisilla poliklinikoilla yhteistyössä onkologian poliklinikan kanssa.

Syöpätautien ajanvarauspoliklinikka