Alta löydät listauksen alueemme avoimista tutkimuksista.

Tutki ja tutustu Itä- ja Keski-Suomessa tehtävään tutkimukseen.

ONKOLOGIA

TALAPRO-2, eturauhassyöpä

Tutkimukseen rekrytoidaan levinnyttä eturauhassyöpää sairastavia potilaita, joiden tauti on edennyt hormonaalisesta hoidosta huolimatta. Tutkimuksessa verrataan talatsoparibin ja entsalutamidin yhdistelmähoitoa nykyiseen standardihoitoon.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

KuPSMALu-177, eturauhassyöpä

Tutkimuksessa selvitetään Lutetium-177 hoitoon liittyviä hoitovastetta ennustavia tekijöitä sekä hoidon tehoa ja turvallisuutta. Tutkimukseen rekrytoidaan levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavia potilaita, joiden tauti on edennyt toisen polven hormonaalisesta lääkitykseestä (abirateroni tai entsalutamidi) huolimatta.

REKRYTOINTI ALKAA 2020

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

DART, keuhkosyöpä

Tutkimuksessa tutkitaan durvalumabin tehoa ja turvallisuutta stage III kemosädehoidetuilla potilailla. Potilaat tulee rekrytoida tutkimukseen ennen kemosädehoidon alkua.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

LCBIOMARKERS, keuhkosyöpä

Tutkimukseen rekrytoidaan uusia keuhkosyöpään sairastuvia potilaita. Potilailta otetaan biomarkkerianalyysejä, joilla pyritään ymmärtää keuhkosyövän resistenssimekanismeja paremmin.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

BIO-CHIC, lymfooma

Tutkimukseen rekrytoidaan diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavia potilaita, joilla aloitetaan hoidot. Tutkimuksessa verrataan kahta eri hoitoprotokollaa toisiinsa.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

POLARBEAR, lymfooma

Tutkimukseen rekrytoidaan yli 75 vuotiaita potilailta, joilla on diagnosoitu diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma. Tutkimuksessa tutkitaan polatumabivedotiinin tehoa yhdistettynä R-mini-CHOP –hoitoon.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

MK6482-005, munuaissyöpä

Tutkimuksessa selvitetään HIF2alfa-estäjän (MK6482) tehoa ja turvallisuutta verrattuna everolimuusiin kirkassoluista levinnyttä munuaissyöpää sairastavilla potilailla.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

CA045-001, melanooma

Tutkimuksessa tutkitaan nivolumabin ja NKTR-214 yhdistelmän tehoa levinneen melanooman ensilinjan hoidossa verrattuna nivolumabiin.

REKRYTOINTI ALKAA 2020

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

IPATUNITY 170, rintasyöpä

Tutkimuksessa tutkitaan ipasertinibin tehoa levinnyttä kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastavilla potilailla yhdistettynä perinteiseen sytostaattihoitoon ja immunologiseen hoitoon.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

IOPredict

Tutkimuksessa tutkitaan immunologisen hoidon hoitovasteeseen ja haittoihin liittyviä tekijöitä. Tutkimukseen rekrytoidaan potilaita, joille aloitetaan PD-1/PD-L1 tai CTLA4 estäjä tai joille lääke olisi indikoitu tautitilanteen mukaan, mutta kontraindisoitu muusta syystä.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

COVID ja Syöpä

Tutkitaan koronaviruksen vaikutusta ja yleisyyttä eri syöpiä sairastavilla potilailla.

REKRYTOI

Lisätietoa saat erikoistuvalta lääkäriltä Okko Kääriäiseltä.

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 20.8.2020.

LASTEN HEMATOLOGIA

ALL TOGETHER, lymfoblastileukemia

Akuutin lymfoblastileukemian hoitotutkimusohjelma 1-45 vuotiaille. Hoito-ohjelman tavoitteena on aiempaa yksilöllisempi leukemia hoito, uusien innovatiivisten hoitojen (kohdennetut vasta-ainehoidot, CART-T-soluterapia) mahdollistaminen potilaille, joille perinteinen solunsalpaajahoito ei riitä, ja toisaalta hyväennusteisten potilaiden hoidosta aiheutuvien haittavaikutusten vähentäminen.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

AML-DBH 2012, leukemia

Lasten ja nuorten akuutin myeloisen  (AML) leukemian lääketutkimus. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko hoitotuloksia edelleen parantaa tehostamalla ensimmäisen ja toisen induktiohoidon koostumusta.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

IntReALL HR, lymfoblastileukemia

Uusiutuneen lapsuusiän lymfoblastileukemian korkean riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Jouni Pesolalta.

Jouni Pesola
jouni.pesola@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

Interfant -06, lymfoblastileukemia

Kansainvälinen monikeskus/hoitotutkimus alle 1-vuotiaille akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) tai bifenotyyppistä leukemiaa sairastaville lapsille.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

B-NHL 2013, solulymfooma

Lapsuus- ja nuoruusiän kypsän aggressiivisen B-solulymfooman ja Burkittin leukemian eurooppalainen hoito- ja tutkimusohjelma. Tutkimuksessa selvitetään, säilyykö ennuste yhtä hyvänä, jos perinteiset sydämelle haitalliset solunsalpaajat korvataan rituksimabilla (anti CD 20-vasta-aine) riskiryhmissä R1 ja R2. Levinneimpien tautimuotojen (R3 ja R4 riskiryhmät) osalta verrataan paraneeko tautivapaa elossapysyminen lisäämällä rituximabi hoitoon solunsalpaajahoidon rinnalle.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläliseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

EWING, Ewingin sarkooma

Paikallisen ja levinneen Ewingin sarkooman kansainvälinen hoitotutkimusohjelma.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Jouni Pesolalta.

Jouni Pesola
jouni.pesola@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

PNET5MB, medulloplastooma

Lapsuusiän medulloblastooman kansainvälinen hoitotutkimus.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Jouni Pesolalta.

Jouni Pesola
jouni.pesola@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

HR-NBL 2.0, neuroblastooma

Korkean riskin neuroblastooman kansainvälinen hoitotutkimusohjelma. Tutkimuksessa selvitetään, onko kahdella korkea-annossytostaattihoidolla HDC-hoidolla ennustetta parantava vaikutus. Hoitotutkimuksessa korkean riskin potilaat saavat ylläpitohoidossa immunoterapiaa anti-GD2 –vasta-aineella.

REKRYTOINTI ALKAA 2020

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

INFORM -rekisteri, leukemia

Yksilöllistetty hoito uusineille korkean riskin pahanlaatuisille syöpäkasvaimille ja leukemioille. INFORM-rekisterin tavoitteena on tutkia uusiutuneiden tai hoitoresistenttien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten syöpiä uuden sukupolven sekvensointimenetelmillä, joilla voidaan analysoida syövän perimäaineksen virheet.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaija Vepsäläliseltä.

Kaija Vepsäläinen
kaija.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

CWS, pehmytkudossarkooma

Lasten ja nuorten pehmytkudossarkooman CWS tutkimusrekisteri. Tutkimuksessa pyritään parantamaan lasten pehmytkudossarkooman ennustetta luomalla parempia pehmytkudossarkooman hoitoprotokollia tietopankin avulla ja etsimällä uusia riskitekijöitä yhdistämällä hoito ja ennustetietoja kasvainkudoksesta saatavaan biologiseen tietoon.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

LBL 2008, lymfoblastilymfooma

LBL2018-hoito-ohjelmassa olennaisin muutos aiempaan hoitoon nähden on tarkempi riskiryhmäluokittelu, joka ohjaa hoidon intensiteetin valintaa. Riskiryhmäluokittelu (vakioriski/korkea riski) perustuu taudin levinneisyyden lisäksi kasvaimen immunofenotyyppiin ja geneettisiin (mm. NOTCH1 + FBXW7-mutaatiot) löydöksiin.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

PHITT

Lasten maksakasvainten kansainvälinen tutkimus.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Jouni Pesolalta.

Jouni Pesola
jouni.pesola@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

Mukosiittitutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko limakalvovauriota kuvaavilla merkkiaineilla merkitystä infektioiden vaikeuden ja ennusteen kannalta.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Stefan Beckeriltä.

Stefan Becker
stefan.becker@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

Lasten leukemian biologinen tausta -tutkimus

Tutkimushanke selvittää leukemiaan liittyviä perimäaineksen vaurioita soluviljely- ja eläinmallinnuksen kautta. Potilasnäytteistä tutkitaan tautiin liittyviä genomisia vaurioita, geeni-ilmentymisprofiileita sekä hoitovasteeseen tai sen puutteeseen liittyviä biologisia ilmiöitä ja tekijöitä.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

AML PCR MRD

Tutkimuksen tarkoituksena selvittää, voiko lasten myeloisissa leukemiasoluissa todettavia geneettisiä muutoksia käyttää havaitsemaan leukemian varhainen uusiutuminen hoitojen päättymisen jälkeen otetuista verinäytteistä.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

CNS-NHL

Lapsuus- ja nuoruusiän non-Hodgkin-lymfooman diagnostiikkaa ja levinneisyyttä koskeva tutkimus, jonka tavoitteena on löytää aiempaa herkempiä diagnostisia menetelmiä taudin keskushermostolevinneisyyden selvittämiseksi.

REKRYTOI

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Kaisa Vepsäläiseltä.

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

Asparaginaasiaktiivisuuden ja hoitotuloksen yhteys

 Tutkimuksessa mitataan asparaginaasin huippuaktiivisuutta ja tutkitaan tämän yhteyttä  hoidon tulokseen ja asparginaasista aiheutuvaan toksisuuteen

REKRYTOINTI ALKAA 2020

Lisätietoja saat hoitavalta lääkäriltäsi, tutkimushoitajaltasi tai päätutkija Tuuli Pöyhöseltä.

Tuuli Pöyhönen
tuuli.poyhonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

HEMATOLOGIA

BBBD-tutkimus

Faasi II kansallinen tutkimus 18-70 vuotiaille kantasolujensiirtoon soveltuville potilaille, joilla on vasta todettu tai uusiutunut aivolymfooma. Tutkimuksessa selvitetään BBBD-hoitoon yhdistetyn kemoimmunoterapian ja konsolidaationa annettavan kantasolusiirtohoidolla tuetun korkea-annoshoidon tehoa ja turvallisuutta primaarissa aivolymfoomassa.

REKRYTOI

Lisätietoja saat tutkimushoitaja Satu Määttä-Haloselta.

Satu-Määttä Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 30.9.2020.

Venex-tutkimus

Faasin II kaksiosainen, kaksihaarainen avoin lääkeherkkyystutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa tutkimuslääkettä venetoklaksia yhdessä atsasitidin kanssa akuuttia myelooista leukemiaa sairastaville potilaille. Koeputkessa tehdyn lääkeherkkyystutkimuksen peruteella valikoituu ne potilaat jatkamaan tutkimusta, jotka hyötyvät hoidosta.

REKRYTOI

Lisätietoja saat tutkimushoitaja Satu Määttä-Haloselta.

Satu-Määttä Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 30.9.2020.

AssureD8220C00008

Faasi III monikansallinen tutkimus vähintään 18-vuotiaille potilaille, joilla aimmin hoitamaton tai uusiutunut KLL. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Acalabrutinibi-lääkkeen turvallisuutta ja tehokkuutta aiemmin hoitamattomilla tai uusiutuneilla tai refraktaareilla KLL-potilaille.

REKRYTOI

Lisätietoja saat tutkimushoitaja Satu Määttä-Haloselta.

Satu-Määttä Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 30.9.2020.

Stimulus-MDS2 MBG453B12301

Faasin III monikansallinen, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa atsasitidinia annetaan joko placebon tai MBG453 vasta-aineen kanssa potilaille, joilla keskiriskin, korkean riskin tai erittäin korkean riskin myelodysplastinen oireyhtymä tai krooninen myelomonosyyttileukemia. Tutkimuksessa selvitetään MBG453 valmisteen tehoa ja turvallisuutta yhdistelmähoidossa sekä seurata elämänlaatua.

REKRYTOI

Lisätietoja saat tutkimushoitaja Satu Määttä-Haloselta.

Satu-Määttä Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 30.9.2020.

GYNONKOLOGIA

DUO-O (D081RC00001)

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan durvalumabin käyttöä yhdessä solunsalpaajahoidon ja bevasitsumabin kanssa ja tämän jälkeen annettavaa durvalumabi-, bevasitsumabi- ja olaparibiylläpitohoitoa äskettäin todetun pitkälle edenneen munasarjasyövän hoidossa.

REKRYTOI

Lisätietoja saat tutkimushoitaja Jatta Salomaalta ja Niina Mökköseltä.

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@kuh.fi

Niina Mökkönen
niina.mokkonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

RUBY

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa tutkitaan dostarlimabi (TSR042) plus karboplatiini–paklitakseli -hoitoa versus lumelääke plus karboplatiini–paklitakseli -hoitoa potilailla, joilla on uusiutuva, tai alun perin edennyt kohdun limakalvon syöpä.

REKRYTOI

Lisätietoja saat tutkimushoitaja Jatta Salomaalta ja Niina Mökköseltä.

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@kuh.fi

Niina Mökkönen
niina.mokkonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

Tesaro FIRST

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimusplatinapohjaisella hoidolla, TSR-042-valmisteella ja niraparibilla verrattuna platinapohjaiseen standardihoitoon ensi vaiheen hoitona levinneisyysasteen III tai IV ei musinoottisessa epiteliaalisessa munasarjasyövässä.

REKRYTOI

Lisätietoja saat tutkimushoitaja Jatta Salomaalta ja Niina Mökköseltä.

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@kuh.fi

Niina Mökkönen
niina.mokkonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.