Alta löydät listauksen alueemme avoimista tutkimuksista.

Tutki ja tutustu Itä- ja Keski-Suomessa tehtävään tutkimukseen.

ONKOLOGIA

TALAPRO-2 (Kuopio)

NCT03395197

Tutkimukseen rekrytoidaan levinnyttä eturauhassyöpää sairastavia potilaita, joiden tauti on edennyt hormonaalisesta hoidosta huolimatta. Tutkimuksessa verrataan talatsoparibin ja entsalutamidin yhdistelmähoitoa nykyiseen standardihoitoon.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

KuPSMALu-177 (Kuopio)

Tutkimuksessa selvitetään Lutetium-177 hoitoon liittyviä hoitovastetta ennustavia tekijöitä sekä hoidon tehoa ja turvallisuutta. Tutkimukseen rekrytoidaan levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavia potilaita, joiden tauti on edennyt toisen polven hormonaalisesta lääkitykseestä (abirateroni tai entsalutamidi) huolimatta.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

LCBIOMARKERS (Kuopio)

Tutkimukseen rekrytoidaan uusia keuhkosyöpään sairastuvia potilaita. Potilailta otetaan biomarkkerianalyysejä, joilla pyritään ymmärtää keuhkosyövän resistenssimekanismeja paremmin.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

BIO-CHIC (Kuopio ja Jyväskylä)

NCT03293173

Tutkimukseen rekrytoidaan diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavia potilaita, joilla aloitetaan hoidot. Tutkimuksessa verrataan kahta eri hoitoprotokollaa toisiinsa.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen (Kuopio)
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Sanna Ketola (Jyväskylä)
sanna.ketola@ksshp.fi

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

POLARBEAR (Kuopio)

NCT04332822

Tutkimukseen rekrytoidaan yli 75 vuotiaita potilailta, joilla on diagnosoitu diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma. Tutkimuksessa tutkitaan polatumabivedotiinin tehoa yhdistettynä R-mini-CHOP –hoitoon.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

MK6482-005 (Kuopio)

Tutkimuksessa selvitetään HIF2alfa-estäjän (MK6482) tehoa ja turvallisuutta verrattuna everolimuusiin kirkassoluista levinnyttä munuaissyöpää sairastavilla potilailla.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

CA045-001 (Kuopio)

KYS Syöpäkeskuksessa on auennut uusi ihomelanoomapotilaita rekrytoiva kliininen lääketutkimus (Bristol-Myers Squibb, CA045001). Tutkimuksessa verrataan nivolumabin ja NKTR-214 –tutkimuslääkkeen yhdistelmän tehoa standardihoito nivolumabiin melanooman hoidossa. Kyseiset lääkkeet ovat immunologisella mekanismilla vaikuttavia syöpälääkkeitä. Tutkimukseen voivat soveltua potilaat, joilla on leikkaukseen soveltumaton asteen III tai metastasoitunut melanooma, jota ei ole aiemmin hoidettu systeemilääkkeellä. Potilaiden tulee olla riittävän hyväkuntoisia eikä heillä saa olla autoimmuunisairautta, hankalaa verenpainetautia tai muuta sydänsairautta.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Kaisa Tanskanen
kaisa.tanskanen@kuh.fi
044-7176027

Tiedot päivitetty 25.1.2021

IOPredict (Kuopio)

Tutkimuksessa tutkitaan immunologisen hoidon hoitovasteeseen ja haittoihin liittyviä tekijöitä. Tutkimukseen rekrytoidaan potilaita, joille aloitetaan PD-1/PD-L1 tai CTLA4 estäjä tai joille lääke olisi indikoitu tautitilanteen mukaan, mutta kontraindisoitu muusta syystä.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

COVID ja Syöpä (Kuopio)

Tutkitaan koronaviruksen vaikutusta ja yleisyyttä eri syöpiä sairastavilla potilailla.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@kuh.fi
044-7179433

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

MK3475-991 / KEYNOTE-991 (Jyväskylä)

NCT04191096

Tutkimuksessa tutkitaan entsalutamidin ja pembrolitsumabin tehoa ja turvallisuutta yhdessä hormonihoidon kanssa potilailla, joilla on levinnyt, hormoniherkkä eturauhassyöpä.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Heikki Hakkarainen
heikki.hakkarainen@ksshp.fi

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

LYMRIT-37-01 (Jyväskylä)

NCT01796171

Tutkimuksessa tutkitaan (177Lu)-lilotomabin tehoa ja turvallisuutta uusiutuneessa, CD-20-vasta-aineille reagoimattomassa, indolentissa follikulaarisessa lymfoomassa.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Heikki Hakkarainen
heikki.hakkarainen@ksshp.fi

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

LASTEN HEMATOLOGIA

ALL TOGETHER (Kuopio)

NCT04307576

Akuutin lymfoblastileukemian hoitotutkimusohjelma 1-45 vuotiaille. Hoito-ohjelman tavoitteena on aiempaa yksilöllisempi leukemia hoito, uusien innovatiivisten hoitojen (kohdennetut vasta-ainehoidot, CART-T-soluterapia) mahdollistaminen potilaille, joille perinteinen solunsalpaajahoito ei riitä, ja toisaalta hyväennusteisten potilaiden hoidosta aiheutuvien haittavaikutusten vähentäminen.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

AML-DBH 2012 (Kuopio)

NCT01828489

Lasten ja nuorten akuutin myeloisen  (AML) leukemian lääketutkimus. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko hoitotuloksia edelleen parantaa tehostamalla ensimmäisen ja toisen induktiohoidon koostumusta.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

IntReALL HR (Kuopio)

Uusiutuneen lapsuusiän lymfoblastileukemian korkean riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Jouni Pesola
jouni.pesola@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

Interfant -06 (Kuopio)

NCT00550992

Kansainvälinen monikeskus/hoitotutkimus alle 1-vuotiaille akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) tai bifenotyyppistä leukemiaa sairastaville lapsille.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

B-NHL 2013 (Kuopio)

NCT03206671

Lapsuus- ja nuoruusiän kypsän aggressiivisen B-solulymfooman ja Burkittin leukemian eurooppalainen hoito- ja tutkimusohjelma. Tutkimuksessa selvitetään, säilyykö ennuste yhtä hyvänä, jos perinteiset sydämelle haitalliset solunsalpaajat korvataan rituksimabilla (anti CD 20-vasta-aine) riskiryhmissä R1 ja R2. Levinneimpien tautimuotojen (R3 ja R4 riskiryhmät) osalta verrataan paraneeko tautivapaa elossapysyminen lisäämällä rituximabi hoitoon solunsalpaajahoidon rinnalle.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

EWING (Kuopio)

NCT00987636

Paikallisen ja levinneen Ewingin sarkooman kansainvälinen hoitotutkimusohjelma.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Jouni Pesola
jouni.pesola@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

PNET5MB (Kuopio)

NCT02066220

Lapsuusiän medulloblastooman kansainvälinen hoitotutkimus.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Jouni Pesola
jouni.pesola@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

HR-NBL 2.0 (Kuopio)

Korkean riskin neuroblastooman kansainvälinen hoitotutkimusohjelma. Tutkimuksessa selvitetään, onko kahdella korkea-annossytostaattihoidolla HDC-hoidolla ennustetta parantava vaikutus. Hoitotutkimuksessa korkean riskin potilaat saavat ylläpitohoidossa immunoterapiaa anti-GD2 –vasta-aineella.

REKRYTOINTI ALKAA 2020

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

INFORM -rekisteri (Kuopio)

Yksilöllistetty hoito uusineille korkean riskin pahanlaatuisille syöpäkasvaimille ja leukemioille. INFORM-rekisterin tavoitteena on tutkia uusiutuneiden tai hoitoresistenttien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten syöpiä uuden sukupolven sekvensointimenetelmillä, joilla voidaan analysoida syövän perimäaineksen virheet.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaija Vepsäläinen
kaija.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

CWS, pehmytkudossarkooma (Kuopio)

Lasten ja nuorten pehmytkudossarkooman CWS tutkimusrekisteri. Tutkimuksessa pyritään parantamaan lasten pehmytkudossarkooman ennustetta luomalla parempia pehmytkudossarkooman hoitoprotokollia tietopankin avulla ja etsimällä uusia riskitekijöitä yhdistämällä hoito ja ennustetietoja kasvainkudoksesta saatavaan biologiseen tietoon.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

LBL 2008 (Kuopio)

NCT04043494

LBL2018-hoito-ohjelmassa olennaisin muutos aiempaan hoitoon nähden on tarkempi riskiryhmäluokittelu, joka ohjaa hoidon intensiteetin valintaa. Riskiryhmäluokittelu (vakioriski/korkea riski) perustuu taudin levinneisyyden lisäksi kasvaimen immunofenotyyppiin ja geneettisiin (mm. NOTCH1 + FBXW7-mutaatiot) löydöksiin.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

PHITT (Kuopio)

Lasten maksakasvainten kansainvälinen tutkimus.

REKRYTOINTI ALKAA 2021

Yhteystiedot:

Jouni Pesola
jouni.pesola@kuh.fi

Tiedot päivitetty 2.12.2020.

Mukosiittitutkimus (Kuopio)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko limakalvovauriota kuvaavilla merkkiaineilla merkitystä infektioiden vaikeuden ja ennusteen kannalta.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Stefan Becker
stefan.becker@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

Lasten leukemian biologinen tausta -tutkimus (Kuopio)

Tutkimushanke selvittää leukemiaan liittyviä perimäaineksen vaurioita soluviljely- ja eläinmallinnuksen kautta. Potilasnäytteistä tutkitaan tautiin liittyviä genomisia vaurioita, geeni-ilmentymisprofiileita sekä hoitovasteeseen tai sen puutteeseen liittyviä biologisia ilmiöitä ja tekijöitä.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

AML PCR MRD (Kuopio)

Tutkimuksen tarkoituksena selvittää, voiko lasten myeloisissa leukemiasoluissa todettavia geneettisiä muutoksia käyttää havaitsemaan leukemian varhainen uusiutuminen hoitojen päättymisen jälkeen otetuista verinäytteistä.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

CNS-NHL (Kuopio)

Lapsuus- ja nuoruusiän non-Hodgkin-lymfooman diagnostiikkaa ja levinneisyyttä koskeva tutkimus, jonka tavoitteena on löytää aiempaa herkempiä diagnostisia menetelmiä taudin keskushermostolevinneisyyden selvittämiseksi.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

Asparaginaasiaktiivisuuden ja hoitotuloksen yhteys (Kuopio)

Tutkimuksessa mitataan asparaginaasin huippuaktiivisuutta ja tutkitaan tämän yhteyttä  hoidon tulokseen ja asparginaasista aiheutuvaan toksisuuteen

REKRYTOINTI ALKAA 2020

Yhteystiedot:

Tuuli Pöyhönen
tuuli.poyhonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 4.9.2020.

HEMATOLOGIA

BBBD-tutkimus (Kuopio)

Faasi II kansallinen tutkimus 18-70 vuotiaille kantasolujensiirtoon soveltuville potilaille, joilla on vasta todettu tai uusiutunut aivolymfooma. Tutkimuksessa selvitetään BBBD-hoitoon yhdistetyn kemoimmunoterapian ja konsolidaationa annettavan kantasolusiirtohoidolla tuetun korkea-annoshoidon tehoa ja turvallisuutta primaarissa aivolymfoomassa.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 27.1.2021.

Venex-tutkimus (Kuopio)

Faasin II kaksiosainen, kaksihaarainen avoin lääkeherkkyystutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa tutkimuslääkettä venetoklaksia yhdessä atsasitidin kanssa akuuttia myelooista leukemiaa sairastaville potilaille. Koeputkessa tehdyn lääkeherkkyystutkimuksen perusteella valikoituu ne potilaat jatkamaan tutkimusta, jotka hyötyvät hoidosta.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 27.1.2021.

AssureD8220C00008 (Kuopio)

Faasi III monikansallinen tutkimus vähintään 18-vuotiaille potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton tai uusiutunut krooninen lymfaattinen leukemia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää acalabrutinibi-valmisteen turvallisuutta ja tehokkuutta potilaille, joille ibrutinibihoito ei ole sopinut.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 27.1.2021.

Stimulus-MDS2 MBG453B12301 (Kuopio)

Faasin III monikansallinen, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa atsasitidinia annetaan joko placebon tai MBG453 vasta-aineen kanssa potilaille, joilla keskiriskin, korkean riskin tai erittäin korkean riskin myelodysplastinen oireyhtymä tai krooninen myelomonosyyttileukemia. Tutkimuksessa selvitetään MBG453 valmisteen tehoa ja turvallisuutta yhdistelmähoidossa sekä seurata elämänlaatua.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 27.1.2021.

GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA

DUO-O (Kuopio)

NCT03737643

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan durvalumabin käyttöä yhdessä solunsalpaajahoidon ja bevasitsumabin kanssa ja tämän jälkeen annettavaa durvalumabi-, bevasitsumabi- ja olaparibiylläpitohoitoa äskettäin todetun pitkälle edenneen munasarjasyövän hoidossa.

REKRYTOI

Yhteystiedot:

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@kuh.fi

Elina Puumalainen
elina.puumalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 25.2.2021.

 

RUBY (Kuopio)

NCT03981796

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa tutkitaan dostarlimabi (TSR042) plus karboplatiini–paklitakseli -hoitoa versus lumelääke plus karboplatiini–paklitakseli -hoitoa potilailla, joilla on uusiutuva, tai alun perin edennyt kohdun limakalvon syöpä.

EI REKRYTOI

Yhteystiedot:

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@kuh.fi

Elina Puumalainen
elina.puumalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 25.2.2021.

Tesaro FIRST (Kuopio)

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimusplatinapohjaisella hoidolla, TSR-042-valmisteella ja niraparibilla verrattuna platinapohjaiseen standardihoitoon ensi vaiheen hoitona levinneisyysasteen III tai IV ei musinoottisessa epiteliaalisessa munasarjasyövässä.

EI REKRYTOI

Yhteystiedot:

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@kuh.fi

Elina Puumalainen
elina.puumalainen@kuh.fi

Tiedot päivitetty 25.2.2021.