Biopankkien yhteistyö

Projektin tavoitteet

Biopankkitoiminnalla tarkoitetaan ihmisistä peräisin olevien näytteiden, kuten kudosten tai veren, ja niihin liitettävien tietojen ammattimaista ja yhdenmukaista keräämistä ja säilyttämistä, sekä luovuttamista terveyttä edistävään tutkimukseen. Biopankkitoiminnan kautta avautuu mahdollisuus tehokkaampaan sairausriskien tunnistamiseen, räätälöidympään hoitoon ja systeemilääketieteen kehittämiseen.

KYSin ervalla toimii kaksi kliinistä sairaalabiopankkia, Keski-Suomen Biopankki ja Itä-Suomen Biopankki. Projektin tavoitteena on kehittää biopankkien välistä yhteistyötä suhteessa syöpäkeskukseen. Tavoitteena on kehittyvän syöpätietokannan linkittyminen biopankkien näyte- ja tietovarantoihin. Lisäksi biopankkien yhteistyötä yksilöllistetyn syövänhoidon tukena kehitetään.

Projekti-info

Aloitus:
1.10.2017

Päätös:
31.12.2018

Nykytila

Kehitysprojektissa selvitetään parhaillaan biopankkien välisen yhteistyön käytännönjärjestelyjä ja kehitystarpeita.

 

Projektin jälkeen

Kehitysprojektissa määriteltyjä yhteistyö- ja toimintamalleja voidaan hyödyntää KYS-erva biopankkitoiminnan ja syöpäkeskuksen välisen yhteistyön kehittämisessä.

Yhteyshenkilöt

Mika Peippo
Suunnittelija
mika.peippo[at]kuh.fi

Arto Mannermaa
Professori, tutkimuspäällikkö
arto.mannermaa[at]uef.fi