Geeniprofiloinnin pilottihanke

Projektin tavoitteet

Syöpäkasvainten geeniprofilointi tulee tulevaisuudessa yhä keskeisemmäksi osaksi syöpähoitojen suunnittelua. Geeniprofiloinnin pilottihankkeen tavoitteena on vastata tähän kehitykseen kartoittamalla geeniprofiloinnin nykyistä hyödyntämistä sekä selvittämällä, miten geeniprofilointia voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää entistä laajamittaisemmin ja tehokkaammin KYSin ervan syöpähoidoissa. Kehitysprojektin tavoitteena on tuoda geeniprofilointi yhä keskeisemmäksi osaksi syöpähoitojen suunnittelun arkea.

Yhtenä kehitysprojektissa selvitettävänä vaihtoehtona geeniprofiloinnin toteuttamiselle on syöpänäytteiden geenisekvensointi yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, jolloin geeniprofilointi palvelisi syöpähoitojen suunnittelun lisäksi entistä paremmin myös syöpätutkimuksen tarpeita.

Projekti lyhyesti

Pilottihankkeessa selvitetään parhaillaan Itä-Suomen yliopiston kanssa järjestettävän geeniprofilointipalvelun käytännönjärjestelyjä, kehitystarpeita ja kustannuksia.

Aloitus:
1.10.2017

Päätös:
31.12.2018

Nykytila

Kehitysprojektissa selvitetään parhaillaan Itä-Suomen yliopiston kanssa järjestettävän geeniprofilointipalvelun käytännönjärjestelyjä, kehitystarpeita ja kustannuksia.

 

Projektin jälkeen

Kehitysprojektin tulokset antavat kattavan yleiskuvan geeniprofiloinnin nykyisestä käytöstä ja auttavat suunnittelemaan tulevaa geeniprofiloinnin toteuttamista KYS-ERVA:lla. Pilottihankkeessa suunniteltuja toimintamalleja voidaan hyödyntää sellaisenaan geeniprofiloinnin toteuttamisessa.

Yhteyshenkilöt

Jouni Kujala
Projektitutkija
jouni.kujala[at]uef.fi

Emmi Kärkkäinen
Projektitutkija
emmi.karkkainen[at]uef.fi

Stralina Eneh
Projektitutkija
stralina.eneh[at]uef.fi