FICAN East -toimintakonsepti

Kansallisen syöpäkeskuksen perustaminen pohjaa ministeriön päätökseen.

FICAN East -toimintamallin tavoitteet

FICAN-verkoston tehtävänä on turvata itäsuomalaisten syöpäpotilaiden laadukas, yhdenvertainen ja kustannusvaikuttava hoito nopeasti etenevässä syöpäalan murroksessa, jossa syöpäpotilaiden määrä kasvaa ja syövän hoito muuttuu yksilöllisemmäksi.

Tehtävänä on

 • turvata syöpäpotilaille yhdenvertainen hoito asuinpaikasta riippumatta.
 • palvelujärjestelmän voimavarojen tarkoituksenmukainen koordinointi syövän hoidossa.
 • koordinoida syöpätutkimusta KYSin erityisvastuualueella.
 • edistää alan tutkimusta, hoitojen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.
 • hillitä lääkekustannusten kasvua.
logo nega

TOIMINTAKONSEPTIN RAKENTUMINEN

Aluellista toimintaa hallinnoi keskuksen johtoryhmä

Alueella tarjolla olevat huipputekniikat

 • Sädehoidon uusimmat tekniikat: Cyberknife-sädehoitorobotti ja brakyterapia
 • Robottiavusteinen tähystyskirurgia
 • Toimenpideradiologia

Kansainväliset
syöpätutkimukset

 • Kliiniset lääketutkimukset
 • Terveysteknologia

Hoitokäytäntöjen
yhtenäistäminen

 • Hoito-ohjeet
 • Kliiniset hoitopolut
 • Moniammatillinen meeting-toiminta

Informaatio

 • Tiedon jakaminen

Koulutukset

 • Itä-Suomen syöpäpäivät
 • Muut alueelliset koulutukset