Venex-tutkimus (Kuopio)

Tutkimuksen tarkoituksena on antaa tutkimuslääkettä venetoklaksia yhdessä atsasitidin kanssa akuuttia myelooista leukemiaa sairastaville potilaille. Koeputkessa tehdyn lääkeherkkyystutkimuksen perusteella valikoituu ne potilaat jatkamaan tutkimusta, jotka hyötyvät hoidosta. Faasin II kaksiosainen, kaksihaarainen avoin lääkeherkkyystutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT04267081

Yhteystiedot: Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi