SGNTV-003

Tutkimuksessa verrataan uusiutuneessa kohdunkaulansyövässä tisotumabivedotiinia kemoterapiaan. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu ja avoin tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT04697628

Yhteystiedot: Jatta Salomaa
jatta.salomaa@kuh.fi