Opinion

Tutkimuksen kohteena ovat uusiutunutta munasarjasyöpää sairastavat potilaat, joilla ei ole BRCA-mutaatiota. Platinapohjaiseen solusalpaajahoitoon on ollut hoitovaste. Tutkimuksessa selvitetään olaparibin tehoa ja turvallisuutta ylläpitohoidossa. Tutkimus on vaiheen 3b satunnaistettu, yksihaarainen, avoin monikeskustutkimus.

ClinicalTrails.gov: NCT03402841

Yhteystiedot: Elina Puumalainen
elina.puumalainen@kuh.fi

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@kuh.fi