NOPHO ALL-2008

Tutkimuksen kohteena ovat akuuttia lymfoblastista leukemiaa sairastavat 1-45 vuotiaat potilaat. NOPHO ALL-2008-tutkimuksen hoito jakautuu tavanomaisen, lisääntyneen ja suuren riskin ohjelmiin. Riskiluokitukseen vaikuttavat taudin biologiset ominaisuudet ja levinneisyys. Lopullinen riskin määritys tehdään alkuhoidon jälkeen hoitovasteen (ns. jäännöstaudin määrä luuytimessä) perusteella.

EudraCT number: 2008-003235-20

Yhteystiedot: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi