MK6482-012

Tutkimuksen kohteena ovat edennyttä kirkassoluista munuaissyöpää sairastavat potilaat. Vaiheen 3 tutkimuksella selvitetään eri yhdistelmähoitojen tehoa ja turvallisuutta, kun hoitona käytetään lenvatitinibia ja pembrolizumabia yhdessä belzutifaanin (MK 6482) kanssa tai ilman, sekä kun lenvatitinibia käytetään yhdessä pembrolizumabin tai kvavonlimabin kanssa.  

ClinicalTrials.gov: NCT04736706

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi