MK3475-C93

Tutkimuksessa verrataan pitkälle edenneen tai uusiutuneen kohdunrungon syövän hoidossa pembrolitsumabi-lääkkeen tehoa platinapohjaiseen yhdistelmäsolunsalpaajahoitoon ensilinjan hoitona, potilaille, joilla on puutteellinen DNA:n kahdentumisvirheiden korjausmekanismi. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, avoin tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT05173987

Yhteyshenkilö: Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi