MK3475-B21 (Kuopio)

Tutkimuksessa äskettäin diagnosoidun korkean riskin kohdunrungon syövän hoidossa parantamiseen tähtäävän leikkauksen jälkeen verrataan pembrolitsumabia lumelääkkeeseen yhdessä adjuvantin solunsalpaajahoidon kanssa yhdistettynä sädehoitoon tai ilman sädehoitoa. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT04634877

Yhteystiedot: Elina Puumalainen
elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi