LYMRIT-37-01

Tutkimuksessa tutkitaan (177Lu)-lilotomabin tehoa ja turvallisuutta uusiutuneessa, CD-20-vasta-aineille reagoimattomassa, indolentissa follikulaarisessa lymfoomassa.

ClinicalTrials.gov: NCT01796171     

Yhteystiedot: Heikki Hakkarainen
heikki.hakkarainen@ksshp.fi