INCMOR028-301 (Kuopio)

Tutkimukseen rekrytoidaan uusiutunutta tai huonosti hoitoon reagoivaa follikulaarista lymfoomaa sairastavia potilaita. Tutkimus on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan tafasitamabin ja lenalidomidin tai pelkän lenalidomidin tehokkuutta ja turvallisuutta käytettäessä yhdessä rituksimabin kanssa.

ClinicalTrials.gov: NCT04680052

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi