GCT3013-05

Tutkimuksen kohteena ovat uusiutunutta ja huonosti hoitoon reagoivaa diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavat potilaat. Satunnaistetussa tutkimuksessa verrataan epkoritamabin käyttöä muuhun solunsalpaaja hoitoon.

ClinicalTrials.gov: NCT04628494

Yhteystiedot: Okko Kääräinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi