EPIK-O (Kuopio)

Tutkimuksessa arvioidaan platinaresistentin tai hoitoon vastaamattoman (refraktorisen) munasarjasyövän hoidossa alpelisibin tehokkuutta ja turvallisuutta olaparibiin yhdistettynä verrattuna kemoterapiaan potilailla, joilla ei ole ituradan BRCA-mutaatiota. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, avoin, aktiivi-kontrolloitu tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT04729387

Yhteystiedot: Elina Puumalainen
elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi