DUO-O (Kuopio)

Tutkimuksessa arvioidaan äskettäin todetun pitkälle edenneen munasarjasyövän hoidossa durvalumabin käyttöä yhdessä solunsalpaajahoidon ja bevasitsumabin kanssa ja tämän jälkeen annettavaa durvalumabi-, bevasitsumabi- ja olaparibiylläpitohoitoa. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu monikeskustutkimus.

ClinicalTrilas.gov: NCT03737643

Yhteystiedot: Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi