B-NHL 2013 (Kuopio)

Lapsuus- ja nuoruusiän kypsän aggressiivisen B-solulymfooman ja Burkittin leukemian eurooppalainen hoito- ja tutkimusohjelma. Tutkimuksessa selvitetään, säilyykö ennuste yhtä hyvänä, jos perinteiset sydämelle haitalliset solunsalpaajat korvataan rituksimabilla (anti CD 20-vasta-aine) riskiryhmissä R1 ja R2. Levinneimpien tautimuotojen (R3 ja R4 riskiryhmät) osalta verrataan paraneeko tautivapaa elossapysyminen lisäämällä rituximabi hoitoon solunsalpaajahoidon rinnalle.

ClinicalTrials.gov: NCT03206671

Yhteystiedot: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@pshyvinvointialue.fi