Assure (Kuopio)

Monikansallinen tutkimus vähintään 18-vuotiaille potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton tai uusiutunut krooninen lymfaattinen leukemia. Faasi III tutkimuksen tarkoituksena on selvittää acalabrutinibi-valmisteen turvallisuutta ja tehokkuutta potilaille, joille ibrutinibihoito ei ole sopinut.

ClinicalTrails.gov: NCT04008706

Yhteystiedot: Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@kuh.fi