13.11.2023 | Koulutukset

Syöpään sairastuneen tuki osana hoitopolkua: palvelut ja toimijat

Syöpään sairastuneen tuki osana hoitopolkua: palvelut ja toimijat
Aika Tiistai 21.11.2023 klo 9.00–15.00
Paikka auditorio 1, KYS Pääsairaala, rak. M, 2. krs, Puijonlaaksontie 2,
Kuopio tai etäyhteys.


Kohderyhmä Pohjois-Savon hyvinvointialueen (PSHVA) sekä Itä-Suomen yhteis-työalueen (YTA) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä 3. sektorin järjestö/yhdistys ammattilaiset. Tilaisuus järjestetään läsnä-tilaisuutena PSHVA ammattilaisille, muut YTA-alueen ammattilaiset voivat osallistua tilaisuuteen etäyhteydellä.


Tavoite Vahvistaa psykososiaalista tukea eri ammattialojen kesken syöpään sairastuneen hoitopolulla. Lisätä ja selkeyttää sote-alan ja järjestöjen ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä.


Järjestäjä Fican East, Pohjois-Savon Hyvinvointialue, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys


Kustannukset Koulutus on osallistujille maksuton.
Etäyhteys Etäyhteydellä osallistumiseen tarvittava liittymislinkki lähetetään säh-köpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Ilmoittautuminen Ilmoittaudu mukaan viimeistään 14.11.2023. PSHVA:n työntekijät: Ilmoittaudu mukaan Pulssi-intran kautta, valit-semalla OSS Koulutuskalenteri. Valitse ilmoittaudutko auditorioon vai etäyhteydellä.
PSHVA:n ulkopuoliset työntekijät (vain etäyhteys): Ilmoittaudu mukaan www.kuh.fi/koulutuskalenteri


Lisätietoja Käytännön järjestelyt: Henkilöstön kehittämisasiantuntija Jenni Timo-nen, jenni.timonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6035.
Ohjelma: Sairaanhoitaja Virpi Nissinen, virpi.nissinen@pohjois-sa-vonsyopayhdistys.fi, p. 040 733 4737.