18.5.2021 | Koulutukset

Syöpä ja työelämä 18.5. klo 14-16

tila

Tavoitteena on vahvistaa osallistujien tietoa työikäisten syöpään sairastuneiden työelämän haasteista ja tuen tarpeesta erikoissairaanhoidossa (ml. kuntoutus & työkyvyn arviointi). Miten tukea ja ohjata potilasta hoitojen aikana? Kuinka tehdä yhteistyötä ja tukea työterveyshuollon ammattilaisia? Mitä tukea järjestöt tarjoavat?

Koulutus järjestetään verkossa Teams-yhteydellä ja on kaikille avoin sekä maksuton. Erillistä ilmoittautumista ei tilaisuuteen tarvita.