28.5.2024 | Uutiset

Tervetuloa mukaan syöpästrategiatyöhön

Kansallinen syöpäkeskus FICAN järjesti maanantaina 27.5.2024 tiedotustilaisuuden syöpästrategiatyön käynnistymisestä.

FICAN on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) toimeksiannon kansallisen syöpästrategian laatimisesta. Syöpästrategia kattaa koko syöpään liittyvän polun: syövän ehkäisyn, syöpäseulonnat, diagnostiikan, syöpähoidot, potilaiden kuntoutumisen tuen ja psykososiaalisen tuen, palliatiivisen ja saattohoidon sekä syöpätutkimuksen. Työssä huomioidaan aiemmin tehdyt pohjatyöt ja nykytila.  

Syöpästrategiatyön etenemisestä vastaa ohjausryhmä, jossa on edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kansallisesta syöpäkeskuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Syöpäjärjestöistä. Syöpästrategia tullaan laatimaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien kansallisten toimijoiden kanssa. Työn on tarkoitus valmistua toukokuussa 2025. 

Syöpästrategiatyön osa-alueet

Syöpäsyöpästrategiatyön valmistelua varten perustetaan työryhmiä, jotka tuottavat sisältöä syöpästrategian eri osa-alueisiin. Voit tällä lomakkeella ilmaista kiinnostuksesi osallistua osa-alueiden työskentelyyn. Asiantuntijoita tavoitellaan myös kohdennetusti esimerkiksi hyvinvointialueiden, erikoisalayhdistysten ja järjestöjen kautta. Ohjausryhmä nimeää työryhmät elokuun aikana.

Lomake: Olen kiinnostunut osallistumaan syöpästrategiatyön osa-alueisiin

 

Kansallinen asiantuntijaverkosto

Syöpästrategiatyön tueksi perustetaan lisäksi Kansallinen asiantuntijaverkosto, jonka tapaamisissa esitellään syöpästrategiatyön etenemistä. Verkoston jäsenten on mahdollista tuoda näkemyksiä syöpästrategian valmisteluun. Kansallinen asiantuntijaryhmä on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Voit tällä sivulla olevien linkkien kautta ilmoittaa kiinnostuksesi syöpästrategiatyön osa-alueisiin ja ilmoittautua Kansallisen asiantuntijaverkoston jäseneksi.

Lomake: Ilmoittaudun Kansallisen asiantuntijaverkoston jäseneksi

 

Lisätietoja: info@fican.fi