26.9.2023 | Uutiset

"Fighting Cancer Together-seminaari" keräsi yhteen johtavia asiantuntijoita

tapahtuma

"Fighting Cancer Together-seminaari" keräsi yhteen johtavia asiantuntijoita

Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Itäisen syöpäkeskuksen asiantuntijat kokoontuivat 22.9.2023 Jyväskylässä seminaariin, jonka aiheina olivat laajasti ottaen syövän systeemiset vaikutukset ja niiden tutkiminen. Tapahtuma houkutteli yhteen 70 alan huippuasiantuntijoita ja loi pohjan merkittävälle tutkimusyhteistyölle.

Seminaariin osallistujat esittelivät monipuolisia tutkimusaiheita, jotka kattoivat laajasti syöpäbiologiaa, immunoterapiaa, genomiikkaa ja systeemibiologiaa. Esimerkiksi PROX1:een keskittyvällä tutkimuksella pyrittiin paljastamaan rhabdomyosarkooman haavoittuvuudet, kun taas toinen tutkimus pureutui syövän aiheuttamaan lihaskatoon. Lisäksi seminaarissa tarkasteltiin syöpähoidon yksilöllistämiseen tähtääviä genomipohjaisia työkaluja ja uusimpia teknologioita, kuten tekoälyä syöpätutkimuksessa.

Erityisesti immunologian ja syövän yhteys oli keskeinen teema, kun tutkittiin makrofagien ja melanoomasolujen vuorovaikutusta kasvaimen mikroympäristössä. Seminaariin liittyvässä puheenvuorossa tarkasteltiin myös vuoden 2023 syöpäimmunoterapian viimeisimpiä edistysaskeleita ja kvantitatiivisia menetelmiä kasvaimen mikroympäristön analysointiin.

Biopankkien merkitystä syöpätutkimuksessa ei unohdettu, ja puheenvuorot käsittelivät muun muassa molekulaarisia menetelmiä kliinisessä syöpädiagnostiikassa sekä tekoälyn soveltamista histologisten biopankkinäytteiden analysoinnissa.

Seminaarin monimuotoisessa ohjelmassa oli myös keskusteluja omiikka-tiedonkeruusta ja sen soveltamisesta syöpätutkimuksessa. Esitykset käsittelivät muun muassa Lynchin oireyhtymään liittyviä omiikan tietoja, nestebiopsian automaatiota potilasseurantaan, ja homologisen rekombinaation vajausta munasarjasyöpätutkimuksessa.

Seminaari loi vahvan pohjan jatkuvalle tutkimusyhteistyölle Itäisen syöpäkeskuksen (Fican east) toimialueella ja tarjosi osallistujilleen inspiroivia näkökulmia ja ideoita syöpätutkimuksen edistämiseksi. Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille, jotka jakavat intohimon syöpätutkimuksen eteenpäin viemiseksi.