Itäisen syöpäkeskuksen (FICAN East) kehittämispäivässä pureuduttiin syövän hoidon kansallisen tason suunnitelmiin sekä yhteistyön mahdollisuuksiin hoidon ja tutkimuksen kehittämisessä

Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) muodostaman Itäisen syöpäkeskuksen kehittämispäivä järjestettiin Jyväskylässä 16.05.2023. Itäinen syöpäkeskus toimii Itä- ja Keski-Suomen alueella osana Kansallista syöpäkeskusta (FICAN).

Syöpäpotilaiden määrä on elinajanodotteen kasvun myötä nousussa, ja samaan aikaan sairauden hoito muuttuu yhä yksilöllisemmäksi. Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävänä on sairaanhoitopiirien hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja tasalaatuisen hoidon turvaaminen kaikille potilaille. Sairaala Novassa järjestetty tilaisuus pureutui aiheeseen eri näkökulmista. 

Kehittämispäivässä linjattiin toimintaa 

Kehittämispäivässä kuultiin mm. puheenvuorot ‘Itäinen syöpäkeskus osana Kansallisen syöpäkeskuksen toimintasuunnitelman toteuttamista’, ‘Syöpä kansallisessa ja EU-tason valmistelussa’ sekä ‘Syöpäjärjestöjen näkökulmia kansallisessa yhteistyössä’. Puhujina toimivat Kansallisen syöpäkeskuksen johtaja Tomi Mäkelä, Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Tuula Helander ja pääsihteeri Jukka Pekka Turunen Suomen Syöpäjärjestöistä. 

Päivän anti nivottiin yhteen osallistujien yhteisessä keskusteluosiossa. Esiin nousi mm. tarve jakaa hyviä käytänteitä sekä tarkastella syövän hoidon kustannusvaikuttavuutta. Lisäksi tunnistettiin yhteinen tahto edistää aktiivisesti kansallisen toimintasuunnitelman mukaisia tavoitteita selkeällä työnjaolla Itäisen syöpäkeskuksen toiminta-alueella. 

Tavoitteena hoidon parantaminen ja tutkimuksen edistäminen

Kansallisen syöpäkeskuksen tavoitteena on parantaa syövän hoitoa ja edistää syöpätutkimusta Suomessa. Yhdenvertainen hoito on voitava taata asuinpaikasta riippumatta, ja lääkekustannusten kasvun hillitsemiseen sekä laadukkaan ja yhdenvertaisen hoidon edistämiseen haetaan yhdessä keinoja yhtenäisin laatukriteerein. Yhteiset standardit tarjoavat vahvaa vipuvartta alueellisten keskusten toimintaan. 

Itäinen syöpäkeskus toteuttaa alueellaan Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävää, ja keskukselle asetettuja tavoitteita edistetään mm. kansainvälisellä akkreditoitumisella. Itäisessä syöpäkeskuksessa tehdään hoitomuotojen, diagnostiikan ja lääkekehityksen alueilla laaja-alaista tutkimusta, ja tällä hetkellä käynnissä on sädehoitoprosessin automatisoinnin, syöpien geeniprofiloinnin sekä kliinisten lääketutkimusten kehitysprojekteja. 

Lisätietoja antavat:
Timo Nykopp, johtaja 
FICAN East
timo.nykopp@pshyvinvointialue.fi 

Juho Pulkka, projektikoordinaattori 
FICAN East
juho.pulkka@pshyvinvointialue.fi