Itäisen syöpäkeskuksen projektit etenevät

Itäisen syöpäkeskuksen kehitysprojektit ovat edenneet vuoden 2018 aikana. Lisää kehitysprojektien etenemisestä voit lukea Projektit -osiosta navigointipalkin keskeltä.

Biopankki-projektin tavoitteena on kehittää biopankkien välistä yhteistyötä suhteessa syöpäkeskukseen. Tavoitteena on kehittyvän syöpätietokannan linkittyminen biopankkien näyte- ja tietovarantoihin. Lisäksi biopankkien yhteistyötä yksilöllistetyn syövänhoidon tukena kehitetään.

Syöpäkasvainten geeniprofilointi tulee tulevaisuudessa yhä keskeisemmäksi osaksi syöpähoitojen suunnittelua. Geeniprofiloinnin kehitysprojektin tavoitteena on vastata tähän kehitykseen kartoittamalla geeniprofiloinnin nykyistä hyödyntämistä sekä selvittämällä, miten geeniprofilointia voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää entistä laajamittaisemmin ja tehokkaammin KYS-ERVA:n syöpähoidoissa.

Sädehoidon kohdealueiden yhtenäistämisprojektin tavoitteena on luoda automaattinen prosessi, joka yhtenäistää kansallisesti sädehoitopotilaiden hoitokohteiden ja kriittisten rakenteiden rajaamista.