Sädehoidon kohdealueiden yhtenäistäminen (FICAN FAST)

Projektin tavoitteet

Sädehoidon kohdealueiden yhtenäistämisprojektin tavoitteena on luoda automaattinen prosessi, joka yhtenäistää kansallisesti sädehoitopotilaiden hoitokohteiden ja kriittisten rakenteiden rajaamista. Rajausten variaatioita voidaan pienentää käyttämällä automatisoituja prosesseja. Sädehoidon suunnitteluprosessiin kuluvasta ajasta merkittävä osa kuluu kohteiden ja kriittisten rakenteiden rajaamiseen, joten suunnitteluprosessia voidaan myös nopeuttaa käyttämällä automaattisia työkaluja.

Projektin aikana luodaan täysin automaattinen järjestelmä, joka vastaanottaa sädehoitoyksikön annossuunnittelu-TT-leikekuvat ja rajaa näihin alustavat hoitokohteet ja kriittiset rakenteet. Tämän jälkeen leikekuvat lähettänyt yksikkö tarkistaa vastaanotetut automaattisesti tuotetut rajaukset, jonka jälkeen annossuunnitteluprosessi jatkuu normaalisti jokaisen yksikön käytäntöjen mukaisesti.

Info

Aloitus:
11/2017

Päätös:
-

Projektin nykytila

Sädehoidon kohdealueiden yhtenäistämisprojektissa on tähän mennessä luotu täysin automaattinen keskitetty järjestelmä hoitokohteiden ja kriittisten rakenteiden rajaamiseksi. Järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on helposti kaikkien kansallisten sädehoitokeskusten hyödynnettävissä. Alkuvaiheessa on keskitytty järjestelmän ja tiedostojen siirron automatisointiin, sekä rakenteiden automaattisessa rajaamisessa käytettävien esimerkkirajauksien tekoon (rintasyövän kohdealue). Järjestelmä tuottaa tällä hetkellä rajaukset rintakehän alueen kriittisille rakenteille, sekä rintasyöpäpotilaiden hoitokohteille.

Projektin jatkokehitys

Tällä hetkellä projektissa jatkokehitetään autosegmentointijärjestelmää tarkemmaksi ja nopeammaksi sekä luodaan kansallisessa yhteistyössä uusia rakennekirjastoja kattamaan muutkin kuin rintasyövän hoitoalueet (mm. eturauhassyöpä, H&N syövät, cervix, thorax). Lisäksi palvelua laajennetaan siten, että se on saatavilla Suomen kaikissa sädehoitoyksiköissä.

Yhteyshenkilöt

Jan Seppälä
Ylifyysikko
jan.seppala[at]kuh.fi

Janne Heikkilä
Fyysikko
janne.heikkila[at]kuh.fi