Sädehoidon kohdealueiden yhtenäistäminen

Projektin tavoitteet

Sädehoidon kohdealueiden yhtenäistämisprojektin tavoitteena on luoda automaattinen prosessi, joka yhtenäistää kansallisesti sädehoitopotilaiden hoitokohteiden ja kriittisten rakenteiden rajaamista. Rajausten variaatioita voidaan pienentää käyttämällä automatisoituja prosesseja. Sädehoidon suunnitteluprosessiin kuluvasta ajasta merkittävä osa kuluu kohteiden ja kriittisten rakenteiden rajaamiseen, joten suunnitteluprosessia voidaan myös nopeuttaa käyttämällä automaattisia työkaluja.

Projektin aikana luodaan täysin automaattinen järjestelmä, joka vastaanottaa sädehoitoyksikön annossuunnittelu-TT-leikekuvat ja rajaa näihin alustavat hoitokohteet ja kriittiset rakenteet. Tämän jälkeen leikekuvat lähettänyt yksikkö tarkistaa vastaanotetut automaattisesti tuotetut rajaukset, jonka jälkeen annossuunnitteluprosessi jatkuu normaalisti jokaisen yksikön käytäntöjen mukaisesti.

Info

Aloitus:
11/2017

Päätös:
-

Projektin nykytila

Kehitysprojektin aikana tuotettiin rajausten esimerkkikirjasto, sekä automatisoitiin datan pseudonymisointi, prosessointi ja tiedonsiirto. Järjestelmää on testattu KYS-ERVA-alueella vasemman rinnan sädehoitopotilailla.

Projektin jatkokehitys

Tällä hetkellä kehitysprojektissa luotua palvelua laajennetaan siten, että se on saatavilla kaikille kansallisille sädehoitoyksiköille. Lisäksi nykyinen järjestelmä kattaa vain rintasyöpäpotilaiden rajaukset, mutta järjestelmä tullaan laajentamaan kattamaan myös muita hoitoalueita

Yhteyshenkilöt

Jan Seppälä
Ylifyysikko
jan.seppala[at]kuh.fi

Janne Heikkilä
Fyysikko
janne.heikkila[at]kuh.fi