10.9.2021 | Uutiset

Haku kansalliseen tutkimushoitajien koulutukseen 2022 alkaa 1.10.2021

data

Valtakunnallinen verkossa tapahtuva neljän opintopisteen tutkimushoitajakoulutus yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja Lääketeollisuus ry:n kanssa käynnistyy.  

Koulutus on tarkoitettu tutkimushoitajille tai tutkimushoitajan tehtävästä kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on opettaa ja syventää perustietoja tutkimustyöstä, jotta koulutuksen käyneillä olisi riittävät taidot toimia tutkimushoitajina kliinisissä tutkimuksissa.

Tutkimushoitajakoulutukseen valitaan yhteensä 40 osallistujaa: 8 kustakin yliopistosairaalasta ja niiden erityisvastuualueelta. Koulutus on osallistujille maksuton.  

Hakuaika 1.10.- 31.10.2021.