3.9.2021 | Uutiset

FICAN (Comprehensive Cancer Center Finland) ja sen koordinoiva yksikkö hakee Kansallisen syöpäkeskuksen johtajaa

Syöpätautien merkitys kasvaa nopeasti väestön ikääntyessä. Syöpätautien edistyvä hoito on monitieteisen yhteistyön saavutus. Yhä useamman eläessä pitkään sairautensa kanssa joustavan työelämän, tukipalvelujen ja yksilöityvien hoitojen merkitys korostuu. Tähän haasteeseen vastaamaan on vuonna 2019 perustettu Suomeen kansallinen syöpäkeskus FICAN. Sen sopijaosapuolina ovat kaikki sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä viisi lääketieteellistä opetusta ja tutkimusta harjoittavaa yliopistoa. FICANin muodostavat koordinoiva yksikkö yhdessä alueellisten syöpäkeskusten kanssa.

FICAN (Comprehensive Cancer Center Finland) ja sen koordinoiva yksikkö, hakee Kansallisen syöpäkeskuksen johtajaa viiden (5) vuoden määräaikaiseen virkaan sijoituspaikkana Helsingin yliopistollinen sairaala.

FICANin tehtävänä on toteuttaa syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallinen suunnittelu ja toiminnan yhteensovittaminen sekä laatia syövän kansalliset hoitosuositukset. Yhdistää syöpätutkimus tiiviimmin potilaiden hoitoon sekä arvioida syövän ehkäisyn ja hoidon vaikuttavuutta ja laatua

Yksikön johtaja vastaa kansallisen strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin laadinnasta yhteistyössä alueellisten syöpäkeskusten johtajien kanssa. Johtaja raportoi yksikön toiminnasta ja taloudesta FICANin johtoryhmälle. 

Tehtävään voidaan myöhemmin liittää osa-aikainen professuuri.

Lisätietoa tehtävästä löydät HUSin työpaikkailmoituksesta.