Avoimet kliiniset syöpätutkimukset

kohtusyöpä

MK-2870-005 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimuksessa verrataan MK-2870-hoidon tehoa ja turvallisuutta lääkärin valitsemaan sytostaattihoitoon kohdunrungon syöpää sairastavilla, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa ja immunoterapiaa. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, aktiivikontrolloitu, avoin monikeskustutkimus.

 

ClinicalTrials.gov: NCT06132958

Yhteystiedot:

Elina Puumalainen elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi

Jatta Salomaa jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

 

Julkaistu: 15.5.2024
munasarjasyöpä

HERO (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Etenevä seurantatutkimus munasarjasyöpäpotilaiden luokittelusta HR-statuksen perusteella. Tutkimuksessa selvitetään tekijöitä, jotka voivat ennustaa kyseisten syöpien lyhyt- tai pitkäaikaisen hoidon tuloksia.

ClinicalTrials.gov: NCT03085095

Yhteystiedot: Elina Puumalainen

elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi 

Julkaistu: 21.2.2024
kohtusyöpä

KRT-232-118 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

KRT-232-118: Tutkimus navtemadliini-ylläpitohoidosta edennyttä tai uusiutunutta kohdun limakalvon syöpää sairastaville, joilla on villityypin TP53-geeni, ja jotka ovat saaneet hoitovasteen solunsalpaajille. Tutkimus on vaiheen 2/3 monikeskustutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT05797831

Yhteystiedot: Elina Puumalainen

elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi 

 

Julkaistu: 5.2.2024
myelooma

IM048022

Tutkimus rekrytoi

To compare the efficacy of iberdomide versus lenalidomide in participants with NDMM after ASCT, as measured by PFS.

Yhteystiedot: Satu Määttä Halonen
satu.maatta-halonen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 29.11.2023
munuaissyöpä

MK6482-022

Tutkimus rekrytoi

On faasi III kliininen lääketutkimus, jossa verrataan pembrolitsumabin ja beltuzifanin yhdistelmää pembrolitsumabi-hoitoon potilailla, joilta on leikattu munuaissyöpä tai munuaissyövän metastaasi.

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 20.9.2023
rintasyöpä

SGNTUC-028

Tutkimus rekrytoi

Satunnaistettu, kaksoissoukoutettu vaiheen 3 tutkimus tukatinibin tai lumelääkkeen käytöstä yhdessä trastutsumabin ja pertutsumabin kanssa ylläpito hoitona etäpesäkkeisen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

Yhteystiedot: Kristiina Holopainen
kristiina.holopainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 20.9.2023
myelooma

MAGNMM5

Tutkimus rekrytoi

Faasin 3 tutkimus, jos tarkastellaan kolmen eri lääke yhdistelmän toimivuutta ja turvallisuutta multippelimyeloomapotilaille, joilla sairaus on uusiutunut (relpasi) tai ei vastetta 1 linjan hoidon jälkeen.

Yhteystiedot: Satu Määttä-halonen
satu.maatta-halonen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 30.5.2023
munasarjasyöpä

DOVACC (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimuksessa arvioidaan UV1-rokotteen tehoa osana durvalumabiin ja olaparibiin yhdistettynä ylläpitohoitona naisille, joilla on uusiutunut munasarjasyöpä ja heillä ei ole ituradan BRCA-mutaatiota. Tutkimus on vaiheen 2 satunnaistettu ja avoin tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT04742075

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 3.11.2022
kohtusyöpä

PETREC (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Satunnaistettu kansallinen monikeskustutkimus naisille, joilla on levinneisyysasteen I tai II molekulaarisesti luokiteltu korkean keskitason tai korkean riskin kohdunrunkosyöpä. p53 abn-alaryhmässä ja nonendometrioideissa syövissä verrataan solunsalpaajahoidon tehokkuutta solunsalpaajahoidon ja lantion ulkoisen sädehoidon yhdistelmään, ja MMR-D- ja NSMP-alaryhmissä verrataan emättimen tykösädehoidon tehokkuutta lantion ulkoiseen sädehoitoon.

Yhteystiedot: Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 3.11.2022
leukemia

BEXMAB (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Vaiheen I/II avoin tutkimus beksmarilimabin siedettävyydestä, turvallisuudesta ja alustavasta tehosta yhdistelmähoitona atsasitidiinin tai atsasitidiinin ja venetoklaksin kanssa tutkittavilla, joilla on myelodysplastinen oireyhtymä, krooninen myelomonosyyttileukemia, akuutti myelooinen leukemia tai uusiutunut akuutti myelooinen leukemia.

ClinicalTrials.gov: NCT05428969

Yhteystiedot: Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 6.9.2022
munasarjasyöpä

EPIK-O (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksessa arvioidaan platinaresistentin tai hoitoon vastaamattoman (refraktorisen) munasarjasyövän hoidossa alpelisibin tehokkuutta ja turvallisuutta olaparibiin yhdistettynä verrattuna kemoterapiaan potilailla, joilla ei ole ituradan BRCA-mutaatiota. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, avoin, aktiivi-kontrolloitu tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT04729387

Yhteystiedot: Elina Puumalainen
elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 31.3.2022
munasarjasyöpä

PrimaTesaro (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat edennyttä munasarjasyöpää sairastavat, joiden ensilinjan hoitona on ollut platinapohjainen solusalpaajahoito. Tutkimuksessa selvitetään niraparibin tehoa ylläpitohoidossa. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoisokkoutettu, lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT02655016

Yhteystiedot: Elina Puumalainen
elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 29.10.2021
lasten aivokasvaimet

Ependymooma SIOP (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Kansainvälinen kliininen ohjelma lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ependymooman diagnoosia ja hoitoa varten.

EudraCT number: 2013-002766-39

Yhteystiedot: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 7.10.2021
myelooma

KEd [NMGS#24/15] (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat myeloomapotilaat, joiden tauti on uusiutunut tai etenevä 1-3 aiemman hoitolinjan jälkeen. Vaiheen 2 tutkimuksessa selvitetään karfiltsomibin, elotutsumabin ja deksametasonihoidon tehoa.

ClinicalTrials.gov: NCT03155100

Yhteystiedot: Anu Partanen
anu.partanen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 29.9.2021
myelooma

NMSG#23/15 FMG03 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat myeloomaa sairastavat potilaat. Tutkimus on ensilinjan hoitotutkimus, jossa alkuhoitona annetaan iksatsomibia, lenalidomidia ja deksametasonia, autologisen kantasolujen siirron jälkeen annetaan IRd konsolidaatiohoito ja riskiluokituksen mukaisessa ylläpitohoidossa käytetään iksatsomibia ja lenalidomidia tai lenalidomidia.

ClinicalTrials.gov: NCT03376672

Yhteystiedot: Anu Partanen
anu.partanen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 29.9.2021
lasten leukemia

NOPHO ALL-2008 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat akuuttia lymfoblastista leukemiaa sairastavat 1-45 vuotiaat potilaat. NOPHO ALL-2008-tutkimuksen hoito jakautuu tavanomaisen, lisääntyneen ja suuren riskin ohjelmiin. Riskiluokitukseen vaikuttavat taudin biologiset ominaisuudet ja levinneisyys. Lopullinen riskin määritys tehdään alkuhoidon jälkeen hoitovasteen (ns. jäännöstaudin määrä luuytimessä) perusteella.

EudraCT number: 2008-003235-20

Yhteystiedot: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@kuh.fi

Julkaistu: 29.9.2021
lymfooma

GCT3013-02 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavat potilaat. Vaiheen 1b/2 tutkimuksessa selvitetään mm. epkoritamabin käytön turvallisuutta, siedettävyyttä, farmakodynamiikkaa ja tehokkuutta yhdessä muiden jo käytössä olevien lääkkeiden kanssa.

ClinicalTrials.gov: NCT04663347

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 13.8.2021
lymfooma

GCT3013-05 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat uusiutunutta ja huonosti hoitoon reagoivaa diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavat potilaat. Satunnaistetussa tutkimuksessa verrataan epkoritamabin käyttöä muuhun solunsalpaaja hoitoon.

ClinicalTrials.gov: NCT04628494

Yhteystiedot: Okko Kääräinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

 

Julkaistu: 13.8.2021
eturauhassyöpä

ESTO2/FinnprostataXV (Jyväskylä)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimuksessä selvitetään atorvastatiinin käytön vaikutusta eturauhassyövän kehitykseen hormoni/ kastraatiohoidossa oleville potilaille.

EudraCT Number: 2016-004774-17

Yhteystiedot: Heikki Seikkula
heikki.seikkula@hyvaks.fi

Julkaistu: 11.8.2021
munuaissyöpä

MK6482-012 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat edennyttä kirkassoluista munuaissyöpää sairastavat potilaat. Vaiheen 3 tutkimuksella selvitetään eri yhdistelmähoitojen tehoa ja turvallisuutta, kun hoitona käytetään lenvatitinibia ja pembrolizumabia yhdessä belzutifaanin (MK 6482) kanssa tai ilman, sekä kun lenvatitinibia käytetään yhdessä pembrolizumabin tai kvavonlimabin kanssa.  

ClinicalTrials.gov: NCT04736706

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 11.8.2021
lymfooma

INCMOR028-301 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimukseen rekrytoidaan uusiutunutta tai huonosti hoitoon reagoivaa follikulaarista lymfoomaa sairastavia potilaita. Tutkimus on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan tafasitamabin ja lenalidomidin tai pelkän lenalidomidin tehokkuutta ja turvallisuutta käytettäessä yhdessä rituksimabin kanssa.

ClinicalTrials.gov: NCT04680052

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 27.7.2021
rintasyöpä

BOLD-1 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimukseen rekrytoidaan HER2-positiivista rintasyöpää sairastavia potilaita. Satunnaistetussa tutkimuksessa vertaillaan ennen tai jälkeen leikkauksen annettavaa yhdistelmälääkehoitoa, jossa käytetään anti-HER2 vasta-aineita ja dosetakselia. 

ClinicalTrials.gov: NCT02625441

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 27.7.2021
mahalaukunsyöpä

SSGXXII (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat potilaat, joilta on leikattu gastrointestinaalinen stroomatuumori (GIST-kasvain) ja heille on annettu imatinibia kolmen vuoden ajan leikkauksen jälkeen. Tarkoituksena on selvittää, onko imatinib-hoidon jatkamisesta hyötyä potilaille, joilla on korkea uusiutumisriski. Lääkettä saavaa ja lääkkeen käytön lopettavaa potilasryhmää seurataan kahden vuoden ajan.   

ClinicalTrials.gov: NCT02413736 

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 17.6.2021
lymfooma

GCT3013-01 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimuksen kohteena ovat uusiutunutta, etenevää tai huonosti hoitoon reagoivaa B-solulymfoomaa sairastavat potilaat. Tarkoituksena on selvittää epkoritamabin GEN3013 tehoa ja turvallisuutta kaksivaiheisella tutkimuksella, jossa tutkitaan ensin sopivaa siedettyä annosta ja tämän jälkeen hoidon jatkamiseen soveltuvaa annosta.

ClinicalTrials.gov: NCT03625037

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 17.6.2021
rintasyöpä

eMonarcHER (Kuopio)

Alkava tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin abemasiklibi toimii alkuvaiheen rintasyövän hoidossa potilailla, jotka saavat hormonihoitoa leikkauksen jälkeen. Osallistujan rintasyövän tulee olla hormonaalisesti reagoiva, HR+ reseptoripositiivinen ja HER2+ positiivinen. Tutkimus voi kestää kymmenen vuotta riippuen kuinka hyvin hoito soveltuu potilaalle.

ClinicalTrials.gov: NCT04752332

Yhteystiedot:
Kuopio: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

 

Julkaistu: 15.6.2021
rintasyöpä

PHranceSCa (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimus selvittää HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden pertustumabi ja trastustumabi neoadjuvanttihoitoa leikkauksen jälkeen. Tutkimukseen kuuluu kaksi hoitojaksoa, alku- ja jatkovaihe. Tutkimuksessa selvitetään osallistujien mieltymystä/kokemusta ihonalaiseen ja suonesisäiseen lääkitykseen. Lisäksi seurataan osallistujan terveyteen liittyvää elämänlaatua.

ClinicalTrials.gov: NCT03674112

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 15.6.2021
rintasyöpä

MonarchE (Jyväskylä)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Lääketutkimus rintasyövän liitännäishoidoissa.

ClinicalTrials.gov: NCT03155997

Yhteystiedot: Heikki Hakkarainen
heikki.hakkarainen@ksshp.fi

Julkaistu: 18.5.2021
munuaissyöpä

MK 3475-564 (Jyväskylä)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Lääketutkimus munuaissyövän liitännäishoidossa.

ClinicalTrials.gov: NCT03142334

Yhteystiedot: Heikki Hakkarainen
heikki.hakkarainen@ksshp.fi

Julkaistu: 18.5.2021
eturauhassyöpä

ARASENS (Jyväskylä)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksessa selvitetään metastasoitunutta, hormoniherkkää eturauhassyöpää sairastavilla potilailla verrataan tavanomaisen androgeenideprivaatiohoidon ja dosetakselin lisänä annettavaa ODM-201-valmistetta  lumelääkkeeseen. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT02799602

Yhteystiedot: Heikki Hakkarainen
heikki.hakkarainen@ksshp.fi

Julkaistu: 18.5.2021
virtsarakkosyöpä

Finnbladder 10 (Mikkeli, Jyväskylä)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimus selvittää korkean uusiutumis- ja etenemisriskin pinnallisen virtsarakkosyövän optimaalista hoitoa. Tutkimuksessa vertaillaan taudin uusiutumisen ehkäisyyn käytettyä jaksottaisesti annosteltua BCG- ja electromotive drug administration (EMDA) mitomysiini C -yhdistelmähoitoa perinteiseen BCG instillaatiohoitoon.

ClinicalTrilas.gov: NCT03664869

Yhteystiedot:

Mikkeli: Niilo Hendolin
niilo.hendolin@esshp.fi

Jyväskylä: Heikki Seikkula
heikki.seikkula@ksshp.fi

Julkaistu: 14.5.2021
virtsarakkosyöpä

Finnbladder 9 (Mikkeli)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksessa selvitetään korkean uusiutumisriskin Ta-virtsarakkosyövän hoito –sinivalokystoskopia ja optimoitu mitomysiini-C

Clinicaltrails.gov: NCT01675219

Yhteystiedot:

Mikkeli:Niilo Hendolin
niilo.hendolin@etelasavonha.fi

Julkaistu: 14.5.2021
munasarjasyöpä

DUO-O (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksessa arvioidaan äskettäin todetun pitkälle edenneen munasarjasyövän hoidossa durvalumabin käyttöä yhdessä solunsalpaajahoidon ja bevasitsumabin kanssa ja tämän jälkeen annettavaa durvalumabi-, bevasitsumabi- ja olaparibiylläpitohoitoa. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu monikeskustutkimus.

ClinicalTrilas.gov: NCT03737643

Yhteystiedot: Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 12.5.2021
munasarjasyöpä

Tesaro FIRST (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksessa selvitetään levinneisyysasteen III tai IV ei musinoottisen epiteliaalisen munasarjasyövän ensi vaiheen hoitomuotoja; platinapohjainen yhdistelmähoito TSR-042-valmisteella ja niraparibilla verrattuna platinapohjaiseen standardihoitoon. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT03602859

Yhteystiedot: Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 12.5.2021
kohtusyöpä

RUBY Part 2 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimukseen rekrytoidaan uusiutunutta tai edennyttä kohdun limakalvon syöpää sairastavia potilaita. Tutkimuksessa selvitetään dostarlimabin (TSR042) tehoa ja turvallisuutta, kun sitä käytetään yhdistettynä nykyiseen karboplatiini–paklitakseli standardihoitoon. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT03981796

Yhteystiedot: Elina Puumalainen
elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 12.5.2021
eturauhassyöpä

KuPSMALu-177 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimuksessa selvitetään Lutetium-177 hoitoon liittyviä hoitovastetta ennustavia tekijöitä sekä hoidon tehoa ja turvallisuutta. Tutkimukseen rekrytoidaan levinnyttä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavia potilaita, joiden tauti on edennyt toisen polven hormonaalisesta lääkitykseestä (abirateroni tai entsalutamidi) huolimatta.

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 12.5.2021
leukemia lasten leukemia

ALLTOGETHER (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Akuutin lymfoblastileukemian hoitotutkimusohjelma 1-45 vuotiaille. Hoito-ohjelman tavoitteena on aiempaa yksilöllisempi leukemian hoito, uusien innovatiivisten hoitojen (kohdennetut vasta-ainehoidot, CART-T-soluterapia) mahdollistaminen potilaille, joille perinteinen solunsalpaajahoito ei riitä, ja toisaalta hyväennusteisten potilaiden hoidosta aiheutuvien haittavaikutusten vähentäminen.

ClinicalTrials.gov: NCT04307576

Yhteystiedot:

aikuiset: Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@pshyvinvointialue.fi

lapset: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 12.5.2021
lasten muut syövät

PHITT (Kuopio)

Alkava tutkimus

Lasten maksakasvainten kansainvälinen, vaiheen 3 hoitotutkimus, jossa verrataan monia eri lääkehoitoja.

ClinicalTrials.gov: NCT03017326

Yhteystiedot: Jouni Pesola
jouni.pesola@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 12.5.2021
lasten aivokasvaimet

PNET5MB (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Lapsuusiän medulloblastooman kansainvälinen hoitotutkimus.

EudraCT number: 2011-004868-30

Yhteystiedot: Jouni Pesola
jouni.pesola@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 11.5.2021
lasten leukemia

IntReALL HR (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Uusiutuneen lapsuusiän lymfoblastileukemian korkean riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT03590171

Yhteystiedot: Jouni Pesola
jouni.pesola@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 11.5.2021
lasten leukemia

EsPhALL2017 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Philadelphia-kromosomipositiivisten akuuttia lymfoblastista leukemiaa sairastavien lasten ja nuorten kansainvälinen vaiheen 3 tutkimus kahden vaihtoehtoisen solunsalpaajaohjelman ja imatinibilääkityksen kanssa.

ClinicalTrials.gov: NCT03007147

Yhteystiedot: Jouni Pesola
jouni.pesola@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 11.5.2021
eturauhassyöpä

TALAPRO-2 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimukseen rekrytoidaan levinnyttä eturauhassyöpää sairastavia potilaita, joiden tauti on edennyt hormonaalisesta hoidosta huolimatta. Tutkimuksessa verrataan talatsoparibin ja entsalutamidin yhdistelmähoitoa nykyiseen standardihoitoon.

ClinicalTrials.gov: NCT03395197

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
eturauhassyöpä

MK3475 / KEYNOTE-991 (Jyväskylä)

Tutkimus rekrytoi

Kolmannen vaiheen satunnaistettu kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabin (MK-3475), entsalutamidin ja hormonaalisen hoidon yhdistelmää verrattuna lumelääkkeen, entsalutamidin ja hormonaalisen hoidon yhdistelmään tutkittavilla, joilla on etäpesäkkeitä lähettänyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä

ClinicalTrials.gov: NCT04191096

Yhteystiedot: Heikki Hakkarainen
heikki.hakkarainen@ksshp.fi

Julkaistu: 10.5.2021
kohtusyöpä

MK-3475-B21 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksessa äskettäin diagnosoidun korkean riskin kohdunrungon syövän hoidossa parantamiseen tähtäävän leikkauksen jälkeen verrataan pembrolitsumabia lumelääkkeeseen yhdessä adjuvantin solunsalpaajahoidon kanssa yhdistettynä sädehoitoon tai ilman sädehoitoa. Tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT04634877

Yhteystiedot: Elina Puumalainen
elina.puumalainen@pshyvinvointialue.fi

Jatta Salomaa
jatta.salomaa@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
lymfooma

Bio-CHIC (Kuopio ja Jyväskylä)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimukseen rekrytoidaan diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavia potilaita, joilla aloitetaan hoidot. Tutkimuksessa verrataan kahta eri hoitoprotokollaa toisiinsa.

ClinicalTrials.gov: NCT03293173

Yhteystiedot: 
Kuopio: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Jyväskylä: Sanna Ketola
sanna.ketola@hyvaks.fi

Julkaistu: 10.5.2021
lymfooma

POLARBEAR (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Tutkimukseen rekrytoidaan yli 75 vuotiaita potilailta, joilla on diagnosoitu diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma. Tutkimuksessa tutkitaan polatutsumabi-vedotiinin tehoa yhdistettynä R-mini-CHOP –hoitoon.

ClinicalTrials.gov: NCT04332822

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
lymfooma

BBBD-tutkimus (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Kansallinen tutkimus 18-70 vuotiaille kantasolujensiirtoon soveltuville potilaille, joilla on vasta todettu tai uusiutunut aivolymfooma. Faasi II tutkimuksessa selvitetään BBBD-hoitoon yhdistetyn kemoimmunoterapian ja konsolidaationa annettavan kantasolusiirtohoidolla tuetun korkea-annoshoidon tehoa ja turvallisuutta primaarissa aivolymfoomassa.

EudraCT Number: 2014-005015-16

Yhteystiedot: Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
leukemia

Assure (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Monikansallinen tutkimus vähintään 18-vuotiaille potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton tai uusiutunut krooninen lymfaattinen leukemia. Vaiheen 3 tutkimuksen tarkoituksena on selvittää acalabrutinibi-valmisteen turvallisuutta ja tehokkuutta potilaille, joille ibrutinibihoito ei ole sopinut.

ClinicalTrials.gov: NCT04008706

Yhteystiedot: Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
leukemia

Stimulus-MDS2 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat potilaat, joilla on keskiriskin, korkean riskin tai erittäin korkean riskin myelodysplastinen oireyhtymä tai krooninen myelomonosyyttileukemia. Tutkimuksessa annetaan potilaille atsasitidinia joko placebon tai MBG453 vasta-aineen kanssa ja selvitetään MBG453 valmisteen tehoa ja turvallisuutta yhdistelmähoidossa sekä seurataan elämänlaatua. Tutkimus on vaiheen 3 monikansallinen, kaksoissokkoutettu tutkimus.

ClinicalTrials.gov: NCT04266301

Yhteystiedot: Satu Määttä-Halonen
satu.maatta-halonen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
lasten leukemia

AML-DBH 2012 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Lasten ja nuorten akuutin myelooisen (AML) leukemian lääketutkimus. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko hoitotuloksia edelleen parantaa tehostamalla ensimmäisen ja toisen induktiohoidon koostumusta.

ClinicalTrials.gov: NCT01828489

Yhteystiedot: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
lasten lymfooma

LBL 2008 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Kansainvälinen lasten ja nuorten lymfoblastilymfooman hoito-ohjelma. LBL2018-hoito-ohjelmassa olennaisin muutos aiempaan hoitoon nähden on tarkempi riskiryhmäluokittelu, mikä ohjaa hoidon intensiteetin valintaa. Riskiryhmäluokittelu (vakioriski/korkea riski) perustuu taudin levinneisyyden lisäksi kasvaimen immunofenotyyppiin ja geneettisiin (mm. NOTCH1 + FBXW7-mutaatiot) löydöksiin.

ClinicalTrials.gov: NCT04043494     

Yhteystiedot: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
melanooma

CA045-001 (Kuopio)

Aktiviinen, ei rekrytoi

Tutkimuksessa verrataan nivolumabin ja NKTR-214 –tutkimuslääkkeen yhdistelmän tehoa standardihoito nivolumabiin melanooman hoidossa. Kyseiset lääkkeet ovat immunologisella mekanismilla vaikuttavia syöpälääkkeitä. Tutkimukseen voivat soveltua potilaat, joilla on leikkaukseen soveltumaton asteen III tai metastasoitunut melanooma, jota ei ole aiemmin hoidettu systeemilääkkeellä. Potilaiden tulee olla riittävän hyväkuntoisia eikä heillä saa olla autoimmuunisairautta, hankalaa verenpainetautia tai muuta sydänsairautta.

ClinicalTrials.gov: NCT03635983

Yhteystiedot: Okko Kääriäinen
okko.kaariainen@pshyvinvointialue.fi

Kaisa Tanskanen
kaisa.tanskanen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021
lasten leukemia lasten lymfooma

B-NHL 2013 (Kuopio)

Tutkimus rekrytoi

Lapsuus- ja nuoruusiän kypsän aggressiivisen B-solulymfooman ja Burkittin leukemian eurooppalainen hoito- ja tutkimusohjelma. Tutkimuksessa selvitetään, säilyykö ennuste yhtä hyvänä, jos perinteiset sydämelle haitalliset solunsalpaajat korvataan rituksimabilla (anti CD 20-vasta-aine) riskiryhmissä R1 ja R2. Levinneimpien tautimuotojen (R3 ja R4 riskiryhmät) osalta verrataan paraneeko tautivapaa elossapysyminen lisäämällä rituximabi hoitoon solunsalpaajahoidon rinnalle.

ClinicalTrials.gov: NCT03206671

Yhteystiedot: Kaisa Vepsäläinen
kaisa.vepsalainen@pshyvinvointialue.fi

Julkaistu: 10.5.2021