Tutkimus alueella

Itäisen syöpäkeskuksen alueella tehdään monipuolista syöpätutkimusta. 

KYS Syövänhoitokeskus

KYS Syöpäkeskus

  • osallistuu kansainvälisiin tutkimuksiin mm. syövän immunologisten hoitojen ja eturauhassyövän hoidon osalta. Käynnissä on myös useita kansallisia syöpätutkimuksia liittyen mm. rintasyöpään, keuhkosyöpään, melanoomaan ja lymfoomiin.
  • sädehoitoyksikössä tutkitaan mm. eturauhassyövän sekä keuhkosyövän sädehoitoa. Kliinisissä tutkimuksissa potilaan on mahdollista saada uusia lääkehoitoja, joilla ei ole vielä muuten indikaatiota.

Monitieteinen syöpätutkimus (CANCER) –tutkimusyhteisö

  • perustuu Itä-Suomen yliopiston ja KYS syövönhoitokeskuksen translationaaliseen syöpätutkimukseen. Tutkimuksen painopisteinä ovat hoitoresistenssin solumekanismit, syövän ennaltaehkäisy ja soveltavaan datatieteeseen perustuva lääkeaineen kohdistaminen syövän hoidossa.
  • tutkimus pohjautuu syövän molekyylimekanismien, genomiikan ja kvantitatiivisen kuvantamisen osaamiseen sekä diagnostiikan ja hoidon kliinisen asiantuntemukseen. Tavoitteenamme on edistää yksilöllistä lääketiedettä syövän hoidossa. Datatieteen keinoin etsimme syöpiin liittyviä poikkeavia havaintoja esimerkiksi kuvia, omiikkatietoa ja rekisteritietoa sisältävistä potilasaineistoista. Kehitämme tekoälypohjaisia menetelmiä, jotka pystyvät paremmin arvioimaan sairastumisriskiä ja potilaan ennusteeseen liittyviä tekijöitä.

KSSHP:n Syöpädiagnostiikan ja -tutkimuksen kehittämisryhmä

  • on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin patologian, kirurgian ja onkologian yksiköiden toiminallinen yhteenliittymä, joka tutkii monipuolisesti erilaisia pahanlaatuisia kasvaintauteja ja kehittää niihin liittyvää diagnostiikkaa. Toiminta painottuu mahasuolikanavan kasvaimiin sekä keuhko- ja rintasyöpään, mutta monet yhteistyöhankkeet liittyvät myös muihin kasvainryhmiin.
  • Toiminnan keskeinen perusta on nykyaikainen patologian analytiikka, johon perinteisen histopatologian ja immunohistokemian lisäksi kuuluvat digitaalimikroskopia, tietokoneavusteinen kuva-analytiikka, molekyylipatologia ja kasvainsolukon soluviljely. Kudosnäytteistä tehtävän analytiikan tueksi ja täydennykseksi laboratoriossa on kehitetty kliiniseen työhön ja tutkimukseen soveltuvaa solunulkoisen DNA:n tutkimusta eli ns. nestebiopsia-analytiikkaa.