Koulutukset

Koulutukset ovat tärkeä osa syövän hoidon parissa työskentelevien henkilöiden kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitämistä. Niin sairaanhoitopiirit kuin yliopisto järjestävät monipuolista koulutusta omalle henkilöstölleen sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille.