FICAN hoitosuositukset

Yhtenäiset hoito-ohjeet tukevat tasalaatuista ja korkeatasoista syövän koko Itäisen syöpäkeskuksen toiminta-alueella kuin koko Suomessa.

  • Keskittämisasetuksessa (582/2017, 4 §) on määritelty syöpäkeskusten tehtäväksi syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät valtakunnallisessa yhteistyössä ja huolehtien toiminnan tutkimuksellisesta pohjasta.
  • Lisäksi STM:n syöpästrategiassa kuvattujen toimenpide-ehdotusten mukaan tulee syöpätyypeittäin olla olemassa valtakunnalliset hoitosuositukset, joiden pohjalta sairaanhoitopiirit suunnittelevat hoidon käytännön järjestelyt, mukaan lukien hoitoketjut.
  • FICANin hoitosuosituksilla toteutetaan näitä tehtäviä ja pyritään takamaan syöpäpotilaiden yhdenvertainen, ajantasainen ja vaikuttava hoito koko Suomessa riippumatta potilaan asuin- tai hoitopaikasta.
  • Hoitosuositusten kohderyhmänä ovat ensisijaisesti syövän hoidon parissa työskentelevä terveydenhuollon ammattilaiset. Tulevaisuudessa hoitosuositukset ovat saatavilla FICANin verkkosivuilla ja Terveysportissa.