Saavutettavuusseloste koskien sivustoa ficaneast.fi

ficaneast.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

FicanEast-sivusto on julkaistu helmikuussa 2018. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 11.9.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala yhteistyössä sivuston teknisen toimittajan Brande Oy:n kanssa.

FICANEAST.FI-SIVUSTO TÄYTTÄÄ KRIITTISET SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

ficaneast.fi-sivusto täyttää lain edellyttämät vaatimukset eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Validioinnissa käytetyt työkalut: Wave sekä Google Lighthouse.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Sähköposti: saavutettavuus@kuh.fi

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot: email: saavutettavuus@avi.fi, puhelin 0295 016 000 (vaihde).

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia.