Kuntoutuminen ja hyvinvoinnin tuki

Syöpään sairastuminen vaikuttaa aina vahvasti niin sairastuneen kuin hänen läheistensä elämään. Syöpään sairastuminen, siitä toipuminen sekä syövän aiheuttamaan elämänmuutoksen sopeutuminen vievät aikaa ja voimavaroja. Jokaisen syöpään sairastuneen ja heidän läheisen on tärkeä muistaa pitää huolta omasta hyvinvoinnista.

Syöpä ja hyvinvointi

Syöpä vaikuttaa usein heikentävästi niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin. Tästä syystä on tärkeää huolehtia riittävästä levosta, liikunnasta, ruokavaliosta ja mielen hyvinvoinnista sairauden kaikissa vaiheissa. Hyvinvoiva keho ja mieli edistää hoidoista toipumista ja kokonaisvaltaista jaksamista.

Lue lisää syöpää sairastavan hyvinvoinnista täältä:

Syöpää sairastavan hyvinvointi

Vertaistuki ja järjestöt

Tiedon ja tuen tarve on suuri, kun sinä sairastut tai läheisesi sairastuu. On tärkeä muistaa, että et ole yksin. Tukenasi ovat useat potilasyhdistykset sekä -järjestöt ja vapaaehtoiset yhdessä henkilökunnan kanssa.

Itäisen Syöpäkeskuksen alueella toimii neljä Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistystä, joiden tarkoituksena on syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä neuvonta sairauden eri vaiheissa, vertaistuen, kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien sekä vapaaehtois- ja virkistystoiminnan järjestäminen. Alueellisilla yhdistyksillä on paikallisosastoja ja kerhoja, jotka vastaavat paikallisesta toiminnasta.

Läheiselle

Syöpään sairastuminen koskettaa usein voimakkaasti myös potilaan läheisiä. Läheiset ovat keskeisessä roolissa syöpään sairastuneen arjessa. Myös läheiset elävät yhdessä sairauden ja sairastuneen kanssa ja joutuvat myös käsittelemään suhtautumistaan näihin.

Läheisten on tärkeä huomioida ja huolehtia myös omasta jaksamisesta sekä hyvinvoinnista. On tärkeää huomioida omat voimavarat ja mahdollinen avun sekä tuen tarve herkästi. Asia on hyvä ottaa avoimesti puheeksi hoitohenkilökunnan kanssa, tai ottamalla yhteyttä työterveyshuoltoon tai kotikunnan terveyskeskukseen.

Myös Syöpäjärjestöt ja alueelliset yhdistykset tarjoavat kattavasti tukea myös sairastuneen läheisille. Lue lisää täältä:

Kaikki syövästä - Syöpään sairastuneen läheiselle

Perheelle

Sairastumisen myötä usein koko perheen arki muuttuu, kun arjen roolit ja rutiinit muuttuvat ainakin toistaiseksi. Sairastumisen vaikutukset perheessä riippuu muun muassa siitä, kuka perheenjäsenistä sairastuu syöpään, minkä kokoinen perhe on ja minkä ikäisiä lapsia perheessä on. Perheen jaksamisesta ja mahdollisista huolista on aina hyvä puhua hoitohenkilökunnan kanssa. 

Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt tarjoavat kattavasti tukea myös läheisille ja perheille. Voit tutustua alueen syöpäyhdistyksen palveluihin ja toimintaan yhdistyksen nettisivuilta.