Tieteellinen työryhmä

Tieteellisen työryhmän tehtävänä on toteuttaa yliopistoille kuuluvat tutkimuksen kehittämiseen ja kliiniseen työhön integrointiin kuuluvat osa-alueet. Itäisen syöpäkeskuksen johtoryhmä on nimennyt seuraavat henkilöt tieteelliseen työryhmään.

Tieteellisen työryhmän puheenjohtajana toimii professori Arto Mannermaa.

Tieteellinen työryhmä

Arto Mannermaa

professori
PSSHP
arto.mannermaa@uef.fi

Jukka-Pekka Mecklin

professori
KSSHP
jukka-pekka.mecklin@ksshp.fi

Merja Heinäniemi

professori
UEF
merja.heinaniemi@uef.fi

Petri Juvonen

dosentti, osastonylilääkäri
Sosteri
petri.juvonen@sosteri.fi

Matti Kairaluoma

dosentti, ylilääkäri
KSSHP
matti.kairaluoma@ksshp.fi

Tuula Klaavuniemi

ylilääkäri
Essote
tuula.klaavuniemi@essote.fi

Outi Kuittinen

professori
PSSHP
outi.kuittinen@kuh.fi

Teijo Kuopio

tutkimusjohtaja
KSSHP
teijo.kuopio@ksshp.fi

Anna-Liisa Levonen

professori
UEF
anna-liisa.levonen@uef.fi

Lauri Pautola

apulaisylilääkäri
Siun sote
lauri.pautola@siunsote.fi

Eero Sihvo

ylilääkäri
KSSHP
eero.sihvo@ksshp.fi