Erikoisasiantuntija, tuo panoksesi laadukkaamman syöpähoidon edistämiseksi

FICAN East on KYSin erityisvastuualueen sairaaloiden ja Itä-Suomen yliopiston sopimukseen perustuva yhteistyöelin, joka on osa kansallista FICAN-verkostoa.

FICAN East
-asiantuntijaverkoston rakentuminen

1 Luodaan asiantuntijaverkosto

2 Yhteistyöverkosto luo laadukkaan hoidon kriteerit

3 Yhtenäinen hoito

Nyt käynnissä olevan osaajaverkoston rakentamisen jälkeen pääsemme kokoamaan tietoa syövän hoidosta ja sen käytänteistä KYSin erva-alueella. Jatkossa tietoa jaetaan perusterveydenhuollossa työskenteleville ja käynnistetään yhteistyö tutkimusryhmien ja lääkekehittäjien kanssa.

Vaihe 1.0

  • Asiantuntijoiden ja tutkimusten kokoaminen 
  • Hoitopolkujen luominen
  • Avainhenkilöiden rekrytointi
  • Yhteisten mallien määrittäminen

Vaihe 2.0

  • Koulutuksen käynnistäminen
  • Hoitopolkujen jalkauttaminen
  • Toiminnan vakiinnuttaminen

Vaihe 3.0

  • Integraatio virtuaalisairaalaan
  • Digihoitopolkujen käyttöön saattaminen
  • Tutkimusyhteistyö alueellisesti ja kansainvälisesti