3.3.2021 | Uutiset

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö erikoistumiskoulutus Savonia-ammattikorkeakoulussa

data

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö erikoistumiskoulutus 30 op alkaa Savonia-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2021.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.

Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ns. hydridimallia, joka mahdollistaa joustavasti erilaisten opetus- ja oppimismuotojen hyödyntämisen. Opinnot soveltuvat tehtäväksi työn ohella.

Koulutuksen hakuaika 6.4.-29.4.2021.

Lisätiedot koulutuksesta ja hakemisesta löydät Savonia-ammattikorkeakoulun internet-sivuilta.