18.1.2021 | Uutiset

Tutkimuskoordinaattorin paikka auki monitieteisessä syöpätutkimuksessa

Haemme joukkoomme tutkimuskoordinaattoria, Kliinisen lääketieteen yksikköön, Kuopion kampukselle (Itä-Suomen yliopiston CANCER-tutkimusyhteisöön (50%) ja Itäiseen syöpäkeskukseen (50%), KYS).

Itäinen syöpäkeskus (FICAN East) on osa kansallista syöpäkeskusta (FICAN) sen päätoimipaikka sijaitsee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Itäisen syöpäkeskuksen tehtävänä on syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen yhteensovittaminen sekä syöpätutkimuksen edistäminen.

UEF:n Monitieteinen syöpätutkimus (Multidisciplinary Cancer Research, CANCER) -tutkimusyhteisö perustuu Itä-Suomen yliopiston ja KYSin erityisvastuualueen syöpätutkimukseen ja käsittää sekä perustutkijoita että potilastyötä tekeviä kliinisiä tutkijoita. Kokoamme yhteen syövän molekyylimekanismien, genomiikan ja kvantitatiivisen kuvantamisen osaamisen sekä diagnostiikan ja hoidon kliinisen asiantuntemuksen.

Tehtävä sijoittuu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle ja Kuopion yliopistollisen sairaalan alueelle. 

Tehtävä täytetään määräaikaisena aluksi ajalle 1.3.2021 – 31.12.2021 (tai aloitus sopimuksen mukaan). Määräaikaisuuden perusteena on toiminnan suunnitteluvaihe/vakiintumattomuus, 50% työtehtävistä Fican East syöpäkeskuksessa (KYS) / määräaikaiset tehtävät hankkeessa.

Tutkimuskoordinaattorin työsuhde on jaettu Itä-Suomen yliopiston CANCER-tutkimusyhteisön (50%) ja Itäisen syöpäkeskuksen, KYS (50%) kanssa.

Lisää avoimesta paikasta voit lukea Itä-Suomen yliopiston rekrytointisivulta.