Syöpäjärjestöt tarjoavat syöpään sairastuneille ja heidän läheiselleen maksutonta lyhytterapiaa etänä

Syöpäjärjestöt tarjoaa uutena etäpalveluna lyhytterapiaa syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaille, joiden tilanne ei vaadi psykiatrista hoitoa erikoissairaanhoidossa.

Lyhytterapiasta voivat hyötyä potilaat ja heidän läheisensä, jotka kokevat tarvitsevansa tukea syövän aiheuttamaan erittäin kuormittavaan elämäntilanteeseen, omaan jaksamiseen arjessa syövän kanssa sekä hyvinvoinnin edistämiseen sairauden kaikissa vaiheissa. Palvelun tavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutumista.

Mitä on Syöpäjärjestöjen lyhytterapia?

Syöpäjärjestöjen lyhytterapialla tarkoitetaan tavoitteellista, yksilöllistä terapeuttista keskustelua ja työskentelyä, jolla vahvistetaan asiakkaan omia valmiuksia, voimavaroja sekä keinoja saavuttaa omia henkilökohtaisia tavoitteita sekä kokea hyvää elämää syövästä huolimatta. Palvelu perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Palvelu ei ole hoidollista terapiaa vaan pyrkii toimimaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jolla tuetaan asiakkaan omaa toimijuutta. Palvelussa työskentelevät kokeneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on psykoterapiakoulutus.

Lyhytterapian toteutus?

Nimensä mukaisesti lyhytterapiassa on kyse lyhyestä terapeuttisesta keskustelusta ja työskentelystä, joka sisältää yleensä 1-5 tapaamista. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus halutessaan ottaa käyttöönsä sovellus, jolla kartoittaa omaa tilannettaan, vahvuuksiaan sekä tunnistaa henkilökohtaisia tavoitteitaan. Palvelussa terapeutit keskustelevat asiakkaiden kanssa joko Microsoft Teamsin välityksellä tai puhelimitse. Terapiaa tarjotaan toistaiseksi vain suomeksi.

Mitä lyhytterapia maksaa?

Lyhytterapia on maksuton asiakkaalle.

Kenet voit ohjata Syöpäjärjestöjen lyhytterapiaan?

Terapiaan voit ohjata sekä syöpään sairastuneen että hänen läheisensä. Terapiaa toteutetaan yksilö-, pari- tai perheterapiana. Lyhytterapiassa voidaan keskustella myös lasten ja nuorten kanssa. Lyhytterapia ei ole tarkoitettu potilaille, joilla on jo olemassa hoitokontakti psykiatriseen terveysongelmaan liittyen.

Miten voit ohjata potilaan tai hänen läheisenä Syöpäjärjestöjen lyhytterapiaan?

Ohjaa potilas tai hänen läheisensä soittamaan valtakunnalliseen neuvontapalveluun 0800 194 14 tai alueellisten syöpäyhdistysten ja valtakunnallisten potilasjärjestöjen neuvontapalveluihin. Syöpäjärjestöjen kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa tilanteen ja varaavat asiakkaalle ajan lyhytterapiaan. Potilas ei pysty itse varaamaan aikaa terapiaan.

Lisätietoa palvelusta voi tiedustella marika.skytta@cancer.fi, 044 298 26 06 tai iiris.pelkonen@cancer.fi, 0505664652