KYS syövän hoidon ja tutkimuksen vuosikertomus 2019 on julkaistu

Osana Itäisen Syöpäkeskuksen (FICAN East) toiminnan käynnistymistä sekä OECI akkreditointiohjelmaan hakeutumista on syövän hoidon toimintaa ja tutkimusta lähdetty kehittämään myös KYSissä.

Syksyllä  2019 käynnistettiin KYS Syövänhoitokeskus ja toiminnan vakiinnuttaminen jatkuu edelleen. KYS Syövänhoitokeskus yhdistää syöpäpotilaiden tutkimuksen ja hoidon Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä syöpätutkimuksen Itä-Suomen yliopistossa.

Yhtenä etappina toiminnan käynnistymistä kuvaa nyt julkaistava syövän hoidon ja tutkimuksen vuosikertomus 2019. Vuosikertomus tuo esiin syövänhoidon ja –tutkimuksen toimintaa sekä painopistealueita vaihtuvin teemoin. Taustalla olevan OECI prosessin osalta vuosikertomus myös kuvaa ja dokumentoi sitä, miten asiat kehittyvät.

Vuosikertomuksen lisäksi yhtenä ensimmäisistä tehtävistään KYS Syövänhoitokeskuksen ohjausryhmä on käynnistänyt syövän hoidon ja tutkimuksen strategiatyön, joka on tarkoitus saattaa loppuun lokakuussa 2020.