Itäisen syöpäkeskuksen johtajan tehtävä on auki

Itäinen syöpäkeskus (FICAN East), jonka sopijaosapuolina ovat PSSHP, Itä-Suomen yliopisto, KSSHP, Siun Sote, Essote, ja Sosteri, perustettiin vuonna 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteyteen, ja sen päätoimipaikka sijaitsee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Itäisen syöpäkeskuksen tehtävänä on syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen yhteensovittaminen sekä syöpätutkimuksen integrointi ja kehittäminen Itä-Suomen alueella. Itäinen syöpäkeskus toimii verkostomaisesti ja on osa Kansallista syöpäkeskusta (FICAN).

Johtajan tehtäviä ovat Itäisen syöpäkeskuksen päivittäisen toiminnan johtaminen ja kehittäminen, esittelijänä toimiminen johtoryhmän kokouksissa, osallistuminen Kansallisen syöpäkeskuksen ja muiden alueellisten syöpäkeskusten verkoston toimintaan Itäisen syöpäkeskuksen edustajana, ja alueellisesti tasavertaisen syövän hoidon ja kliinisen tutkimuksen integrointi osaksi potilaiden hoitoa noudattaen Itäisen syöpäkeskuksen johtoryhmän linjauksia.

Johtaja vastaa toiminnasta ja taloudesta Itäisen Syöpäkeskuksen johtoryhmälle. Päivittäisessä työssään häntä avustavat projektityöntekijät ja aluekoordinaattorit.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksina ovat erikoislääkärin tutkinto virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja terveystieteellisen tai lääketieteellisen tiedekunnan myöntämä dosentin arvo. Lisäksi edellytetään vahva näyttö syöpätutkimuksesta ja syöpäpotilaiden hoidosta sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, joustavuutta sekä aktiivista kehittämisotetta.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Palkkaus on Lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen.

Lisätietoja Kunterekrystä.