130 000 euron rahoitus tekoälypohjaisen rintasyövän histopatologian kehittämiseen

Yliopistotutkija Leena Latonen biolääketieteen yksiköstä sai noin 130 000 euron rahoituksen tekoälypohjaisen rintasyövän histopatologian kehittämiseen Suomen Akatemialta.

Rintasyöpä todetaan pääasiassa kudosnäytteiden manuaalisella tutkimuksella. Näitä histopatologisia tutkimuksia tekevistä patologeista on kuitenkin pulaa ja näytteen tulkinta voi riippua patologista. Tämä johtaa pitkittyneisiin vastausaikoihin, mikä lisää potilaiden ahdistusta, ja epätasa-arvoiseen asiantuntijuuden saavutettavuuteen syöpäpotilaiden välillä. Lisäksi väärät histopatologiset syöpäluokitukset voivat johtaa yli- tai alihoitoon.

Latosen johtamassa tutkimuksessa kehitetään uusia, tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä avuksi syövän histopatologiseen rutiinianalyysiin. Lisäksi kehitetään uusia kudosnäytteiden analysointimenetelmiä värjäämättömiin kudosnäytteisiin pohjaten. Projektin tarkoituksena on saavuttaa tehokkaampia ja tarkempia histopatologisia menetelmiä, joilla nostetaan rintasyövän diagnostiikan laatua vähentämällä virheitä ja tulkinnan subjektiivisuudesta johtuvaa vaihtelua, sekä tehostetaan syöpäluokitusten tekemistä ja siten vähennetään yli- ja alihoitoriskiä.

Tutkimus on osa Karoliinisen instituutin koordinoimaa hanketta, jossa ovat kumppaneina myös Tampereen yliopisto ja Zealandin yliopistollinen sairaala Tanskasta. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin miljoona euroa.